Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) Brand Name(s): Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

  Flexeril® ကို ႂကြက္သားေျဖေလ်ာ့ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။ ၎သည္ ဦးေႏွာက္သို႔ ပို႔လႊတ္ေသာ အာရံုေၾကာလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ( သို႔မဟုတ္ နာက်င္မႈ အာရံုခံစားမႈမ်ား) ကို ပိတ္ဆို႔ေပးသည္။

အရိုးစု ႂကြက္သားအေျခအေနမ်ား ဥပမာ နာက်င္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းကို ကုသရန္ Flexeril® ကို အနားယူျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ကုထံုးတို႔ႏွင့္အတူ အသံုးျပဳသည္။

Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  ဤေဆးကို ေရတစ္ဖန္ခြက္ အျပည့္ျဖင့္ ပါးစပ္မွေသာက္ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။

Flexeril® သည္ ကုသမႈ အစီအစဥ္အျပည့္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကုသမႈအစီအစဥ္တြင္ အနားယူျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ကုထံုး သို႔မဟုတ္ အျခား အနာ သက္သာေစေသာ အတိုင္းအတာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာပါ။

Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Flexeril® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Flexeril® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Flexeril® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Flexeril® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

  ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Flexeril® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။

သင္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း MAO inhibitor ဥပမာ isocarboxacid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), သို႔မဟုတ္ selegiline (Eldepryl, Emsam) သံုးခဲ့ပါက Flexeril® မသံုးပါႏွင့္။ သင့္ခႏၶာကို္ယ္က MAO inhibitor ကို မဖယ္ရွင္းပစ္ခင္ Flexeril® ေသာက္ပါက ဆိုးရြားေသာ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သင္သည္ မၾကာေသးမီက ႏွလံုးေသြးေၾကာ ရုတ္တရက္ က်ဥ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါတို႔ ရိွပါက Flexeril® မသံုးပါႏွင့္။

 • ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္ မမွန္ျခင္း
 • ႏွလံုးေရာင္ေရာဂါ
 • ႏွလံုး ပိတ္ဆို႔ျခင္း
 • သိုင္းရြိဳက္အလြန္ တက္ႂကြျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Flexeril® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Flexeril® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Flexeril® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ (FDA) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

FDA ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  သင္သည္ ေအာက္ပါ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားကို ခံစားရပါက Flexeril® အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ျပီး ဆရာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚရန္ လိုအပ္သည္။

 • ႏွလံုးခုန္သံ ျမန္ျခင္း
 • ရင္ဘတ္ ေအာင့္ျခင္း
 • လက္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ ပုခံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ နာက်င္မႈ၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ ဖ်ားနာသလို ခံစားရျခင္း
 • ရုတ္တရက္ ထံုက်ဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းျခင္း။ အထူးသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ တစ္ဖက္တြင္ ျဖစ္သည္။
 • ရုတ္တရက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ အျမင္၊ စကား သို႔မဟုတ္ မွ်ေျခႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား
 • ငန္းဖမ္းျခင္း၊ မူးလဲျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ မရိွျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း၊ ေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားျခင္း၊ အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း၊ ဆီး အေရာင္မည္းျခင္း၊ ဝမ္းအေရာင္ ေဖ်ာ့ျခင္း၊ jaundice ( အေရျပား သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုး ဝါျခင္း)
 • တက္ျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေတြးမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ျခင္း
 • အလြယ္တကူ အညိဳမဲစဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အားနည္းျခင္း

Flexeril® ၏ သိပ္မျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားမွာ

 • ပါးစပ္ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ျခင္း
 • အျမင္ေဝဝါးျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း
 • မူးေဝျခင္း
 • ေမာပန္းသလို ခံစားရျခင္း
 • အစာစားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း
 • အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း
 • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းပိတ္ျခင္း၊ ေလလည္ျခင္း
 • ႂကြက္သား အားနည္းျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Flexeril® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးျဖင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ-

 • Tricyclic antidepressants ( ဥပမာ amitriptyline, imipramine)
 • Atropine (Donnatal, ႏွင့္ အျခား), benztropine (Cogentin), dimenhydrinate (Dramamine), methscopolamine (Pamine), သို႔မဟုတ္ scopolamine (Transderm-Scop)
 • ေလျပြန္က်ယ္ေစေသာ ေဆး ဥပမာ ipratroprium (Atrovent) သို႔မဟုတ္ tiotropium (Spiriva)
 • Glycopyrrolate (Robinul)
 • Guanethidine (Ismelin)
 • Mepenzolate (Cantil)
 • Tramadol (Ultram)
 • ဆီးအိတ္ သို႔မဟုတ္ ဆီးေဆးမ်ား ဥပမာ darifenacin (Enablex), flavoxate (Urispas), oxybutynin (Ditropan, Oxytrol), tolterodine (Detrol), သို႔မဟုတ္ solifenacin (Vesicare)
 • အူေရာင္ရမ္းျခင္းကို ကုေသာ ေဆးမ်ား ဥပမာ dicyclomine (Bentyl), hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin, and others), သို႔မဟုတ္ propantheline (Pro-Banthine)

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

  အရက္သည္ Flexeril® ၏ အာရံုေၾကာစနစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ဥပမာ မူးေဝျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊ အာရံုစိုက္ရ ခက္ျခင္းကို ပိုျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မႈ မွားယြင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ Flexeril® ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနစဥ္ အရက္ကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္သင့္သည္။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Flexeril® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ဤေဆးျဖင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားမွာ

 • ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာ ေရာဂါ
 • ဆီးသြားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား
 • Prostate ဂလန္းၾကီးျခင္း
 • အျမင္အာရံုေၾကာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မ်က္လံုးေရာဂါ
 • အသည္းေရာဂါ

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

  လူနာအမ်ားစုအတြက္ အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ Flexeril® ပမာဏမွာ ၅ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္ျဖစ္သည္။ လူနာတစ္ဦးခ်င္း၏ တံု႔ျပန္မႈအေပၚမူတည္ျပီး ေဆးပမာဏကို ၁၀ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔သံုးၾကိမ္အထိ တိုးျမင့္ႏိုင္သည္။ Flexeril® အား ႏွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္ထက္ ပိုျပီးအသံုးျပဳျခင္းကို မေထာက္ခံပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Flexeril ကို အသက္ ၁၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အထူးသတိထားျပီး အသံုးျပဳသင့္သည္။ ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Flexeril (ဖတက္စီေရးလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

  Flexeril® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Flexeril® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 17, 2019