Flagyl (Flagyl) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Flagyl (Flagyl) Brand Name(s): Flagyl (Flagyl).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Flagyl (Flagyl) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Flagyl ® ကို မိန္းမကိုယ္၊ အစာအိမ္၊ အေရျပား၊ အဆစ္မ်ားႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္ ဘတ္တီးရီးယား ကူးစက္ျခင္းအား ကုသရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ဤေဆးသည္ မိန္းမကိုယ္တြင္ မႈိကူးစက္ျခင္းကို မကုသႏိုင္ပါ။

Flagyl (Flagyl) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Flagyl ® ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အတိအက် ေသာက္ပါ။ ဤေဆးကို ပါးစပ္မွေသာက္ပါ။ ဝါးမစားပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ၾကိတ္ေခ်မပစ္ပါႏွင့္။ ေရတစ္ဖန္ခြက္အျပည့္ျဖင့္ ေသာက္ပါ။

ညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ ပို၍ၾကာရွည္စြာ သို႔မဟုတ္ ပိုမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ပိုနည္းစြာ မသံုးပါႏွင့္။ ေဆးစာတြင္ပါေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

Flagyl (Flagyl) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Flagyl ® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Flagyl ® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Flagyl ® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Flagyl ® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Flagyl (Flagyl) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Flagyl ® အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Flagyl ® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။

ဤေဆး ေသာက္ေနစဥ္တြင္ အရက္ပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ propylene glycol ပါေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရွာင္ပါ။ ဤေဆးကို ျဖတ္ျပီးေနာက္ အနည္းဆံုး ၃ ရက္အထိ ေရွာင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာ နီရဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဤေဆးသည္ မူးေဝေစႏိုင္သည္။ ကားေမာင္းျခင္း၊ စက္ယႏၱရားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုးၾကားမႈလိုအပ္ေသာ အလုပ္တစ္ခုခုကို ေဘးကင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု သင့္ကိုယ္သင္ မေသခ်ာမခ်င္း မလုပ္ပါႏွင့္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Flagyl (Flagyl) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Flagyl ® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Flagyl ® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Flagyl ® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ (FDA) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

FDA ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Flagyl (Flagyl) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

သိပ္မျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ-

 • အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း
 • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
 • မူးေဝျခင္း
 • မွ်ေျခ မထိန္းႏိုင္ျခင္း
 • မိန္းမကိုယ္ ယားယံျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ိအခၽြဲ ထြက္ျခင္း
 • ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္မေကာင္းေသာ သတၳဳအရသာ
 • ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာပိတ္ျခင္း
 • လွ်ာေရာင္ျခင္း၊ လွ်ာ အနာေပါက္ျခင္း

ေအာက္ပါတို႔ကို သတိျပဳမိပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ပါ။

 • လက္ သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္တြင္ ထံုက်ဥ္ျခင္း၊ တရြရြ ခံစားရျခင္း
 • ပါးစပ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ အျဖဴေရာင္ အကြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အနာမ်ား
 • ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပူေလာင္ျခင္း
 • ေရကဲ့သို႔ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းတြင္ ေသြးပါျခင္း
 • အျမင္ ျပႆနာမ်ား
 • မ်က္လံုး အေနာက္တြင္ နာက်င္ျခင္း
 • အာရံုစိုက္ရ ခက္ခဲျခင္း
 • စကား မပီသျခင္း
 • စိတ္ေနစိတ္ထား ေျပာင္းလဲျခင္း
 • တုန္ရီျခင္း
 • ႂကြက္သားမ်ား အေၾကာဆဲြျခင္း
 • တက္ျခင္း
 • ကိုယ္ပူျခင္း
 • ခ်မ္းတုန္ျခင္း
 • ႂကြက္သား နာက်င္ျခင္း
 • စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
 • ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း
 • အလင္း အထိမခံႏိုင္ျခင္း
 • ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Flagyl (Flagyl) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Flagyl ® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားမွာ

 • အရက္ပါဝင္ေသာ ေဆးမ်ား ( ဥပမာ ေခ်ာင္းဆိုးႏွင့္ အေအးမိ ေပ်ာက္ေဆးရည္၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ျပီးေနာက္ သံုးေသာ အရည္)
 • Propylene glycol, lopinavir/ ritonavir ေပ်ာ္ရည္၊ lithium ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား
 • Disulfiram
 • ေဟာ္မုန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ဝန္တားေဆးမ်ား ဥပမာ ေဆးေတာင့္မ်ား၊ ကပ္ခြာ သို႔မဟုတ္ ကြင္း။ အခ်ိဳ႕ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ( ဥပမာ rifampin, rifabutin)

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Flagyl (Flagyl) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Flagyl ® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Flagyl (Flagyl) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Flagyl ® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ထိုက်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားမွာ-

 • အသည္းေရာဂါ
 • ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
 • အခ်ိဳ႕ ေသြးေရာဂါမ်ား ( ေသြးဆဲလ္ အေရအတြက္ က်ျခင္း)

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Flagyl (Flagyl) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ဘတ္တီးရီးယား ကူးစက္ျခင္း

  အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ၇.၅ mg/kg ကို ၆ နာရီတစ္ခါ ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။

Amebiasis

Acute intestinal amebiasis (acute amebic dysentery): အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ၇၅၀ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ေသာက္ပါ။

Amebic liver abscess: အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ၅၀၀ မွ  ၇၅၀ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္ ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ေသာက္ပါ။

Trichomoniasis

၁ရက္ ကုသျခင္း။ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ၂ ဂရမ္ကို တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ ပါးစပ္မွေသာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ( သို႔မဟုတ္ ၁ ဂရမ္ကို တစ္ေန႔တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ ေသာက္ပါ)

၇ရက္ ကုသျခင္း။ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ၂၅၀ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔သံုးၾကိမ္ ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။ ၇ ရက္ ဆက္တိုက္ေသာက္ပါ။

တင္ပဆံု ေရာင္ရမ္းျခင္း ေရာဂါ

အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ ၇.၅ mg/kg ကို ၆ နာရီတစ္ၾကိမ္ ျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Flagyl (Flagyl) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Pseudomembranous Colitis

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား။ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၀ mg/kg ကို ၄ ၾကိမ္ခဲြေသာက္ပါ။ ပါးစပ္မွေသာက္ပါ။

Flagyl (Flagyl) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Flagyl ® ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား ၂၅၀ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Flagyl ® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 16, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။