Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Fenistil® ကို အေရျပားေရာင္ရမ္းေသာ ေရာဂါမ်ား၊ အင္း ဆက္ကိုက္မႈမ်ား၊ မီးေလာင္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ယားယံျခင္းတုိ႔ကို သက္သာေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ၎တြင္ ထံုေစေသာ အစြမ္းလည္း ရိွသည္။

Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း Fenistil® ကို ေသာက္ပါ။

Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Fenistil® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Fenistil® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Fenistil® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Fenistil® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆးကို Dimethindene ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ပြင့္ဟေနေသာ ဒဏ္ရာ ရိွသည့္ လူနာမ်ား ႏွင့္ အဆင့္ ၃ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ ၄ မီး ေလာင္ဒဏ္ရာ ရိွေသာ လူနာမ်ားတြင္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ မ်က္လံုး သို႔မဟုတ္ အေျမွးပါး အနီးအနားတြင္ မသံုးသင့္ပါ။

ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားမထားပါက အသက္ ၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤေဆးကို ခႏၶာကိုယ္ ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ မသံုးပါႏွင့္။

ဤေဆး သံုးထားစဥ္ ေနပူထဲ အထြက္မ်ားျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္အေရျပားသည္ ပံုမွန္ထက္ ေနေရာင္ကို ပို၍ အထိမခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Fenistil® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Fenistil® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Streptase® သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ C ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ႏို႔တိုက္စဥ

Fenistil® အဆီပ်စ္ သို႔မဟုတ္ ခရင္မ္ကို ရင္သားေပၚတြင္ လိမ္းထားစဥ္ ကေလးႏို႔တိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

Fenistil® သံုးေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားမွာ-

 • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ပါးစပ္ ေျခာက္ ျခင္း ႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း စေသာ အာရံုေၾကာ လကၡဏာမ်ား
 • ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း ႏွင့္ ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္မမွန္ ျခင္း စေသာ ႏွလံုးလကၡဏာမ်ား
 • ပူစပ္ျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း စေသာ ဓာတ္မတည့္ သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ ေျခာက္ျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း စေသာ အစာအိမ္ႏွင့္ အူ လမ္းေၾကာင္း လကၡဏာမ်ား
 • သလိပ္ပိုထြက္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျမင္ေဝဝါးျခင္း၊ ေသြးတြင္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားပါျခင္း။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Fenistil® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

  Fenistil® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Fenistil® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေဆးကို တစ္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သင့္သည္။ အစာ ႏွင့္ ျဖစ္ေစ အစာမပါဘဲ ျဖစ္ေစ ေသာက္ႏို္င္သည္။ အရြယ္ေရာက္ ျပီးသူမ်ားတြင္သာ သံုးသင့္သည္။

ပါးစပ္မွေသာက္ပါ။ ၁-၂ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္

 • အဆီပ်စ္ႏွင့္ ခရင္မ္အတြက္ ေဆးအခ်ိဳးအစား

ထိခုိက္ေသာ ေနရာတြင္ Fenistil® ကို တစ္ေန႔ ၂-၄ ၾကိမ္ ပါးပါးလိမ္းေပးပါ။ အဆီပ်စ္ သို႔မဟုတ္ ခရင္မ္ကို ခႏၶာကိုယ္ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ မလိမ္းပါႏွင့္။

 • ေဆးရည္အတြက္ ေဆးအခ်ိဳးအစား

တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၀-၆၀ မီလီလီတာ ( စားပဲြတင္ဇြန္း ၃-၆ ဇြန္း)

ကေလးေတြအတြက္ Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

 • အစက္ခ်ေဆးအတြက္ ေဆးအခ်ိဳးအစား

အသက္ ၂-၆ ႏွစ္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ၾကိမ္ ၁၀ စက္

အသက္ ၆-၉ ႏွစ္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ ၾကိမ္ ၁၅ စက္

အသက္ ၉-၁၂ ႏွစ္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ ၾကိမ္ ၂၀ စက္

မွတ္ခ်က္။ အစက္၂၀ တြင္ Dimethindene ၁ ဂရမ္ ပါဝင္သည္။

အစားအစာသည္ အနည္းငယ္ ေႏြးပါက မစားမီ အစာထဲ သို႔ ေဆးစက္ ထည့္ႏိုင္သည္။ အျခား အရည္မ်ားျဖင့္ မေရာဘဲ ဇြန္းျဖင့္ ေသာက္ႏိုင္သည္။

 

 • ေဆးရည္အတြက္ ေဆးအခ်ိဳးအစား

အသက္ ၁ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔ ၅-၁၅ မီလီ လီတာ ( လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁-၃ ဇြန္း)

အသက္ ၁-၃ ႏွစ္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔ ၁၅-၂၀ မီလီလီတာ ( လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃-၄ ဇြန္း)

အသက္ ၃ ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔ ၂၀-၃၀ မီလီ လီတာ ( လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂-၃ ဇြန္း)

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အထက္ ကေလးမ်ား။ တစ္ေန႔ ၃၀-၆၀ မီလီ လီတာ ( လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃-၆ ဇြန္း)

Fenistil (ဖန္နီစေတးလ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Fenistil® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • ေဆးေတာင့္။ ေသာက္ေဆး။ Dimethindene Meleate ၄ မီလီဂရမ္
 • အစက္ခ်ေဆး။ ပါးစပ္မွ။ Dimethindene Meleate ၁ မီလီဂရမ္/ မီလီလီတာ

အဆီပ်စ္ေဆး။ အေပၚယံလိမ္းေဆး။ Dimethindene

 • Meleate 0.1%
 • ေဆးရည္။ ပါးစပ္မွ။ Dimethindene Meleate

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Fenistil® ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 19, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ