Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

Generic Name: Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Escitalopram သည္ selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) ဟုေခၚသည့္ ေဆးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ Escitalopram အား စိတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားအား ကုသရာတြင္ သံုးႏိုင္သည္။ Escitalopram ၏အလုပ္လုပ္ပံုမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သဘာ၀ပစၥည္းျဖစ္သည့္ (serotonin) အား ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ညီမွ်ေအာင္ ထိန္းရာတြင္ ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ Escitalopram သည္ သင္၏စြမ္းအင္လယ္ဗယ္ကို တိုးတက္ေစၿပီး က်န္းမာေရးကိုေကာင္းမြန္ေစကာ စိတ္လႈပ္ရွားပူပန္ျခင္းအား ေလ်ာ႔ခ်ေပးပါသည္။

တျခားအသံုးမ်ား – ယခုေဖာ္ျပပါအပိုင္းသည္ စာရင္းမျပဳစုထားေသာ္လည္း သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမွ ေပးႏုိင္သည့္ ေဆးအသံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ၍ ေဆးသံုးမည္ဆိုပါက သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူညႊန္မွ အသံုးျပဳပါ။

Escitalopram ကို တျခားေသာ စိတ္ပိုင္း/ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား (အစြဲလမ္းလြန္စိတ္ေရာဂါ OCD၊ အေၾကာက္လြန္ေရာဂါ panic disorder) ႏွင့္ ေသြးဆံုးခ်ိန္တြင္ျဖစ္တတ္သည့္ အပူျပန္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လဲ သံုးေကာင္းသံုးရႏိုင္ပါသည္။

Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Escitalopram အား ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသလို အစာႏွင့္တဲြလ်က္ သို႕မဟုတ္ မတြဲပဲ ပါးစပ္မွေသာက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ မနက္ သို႕မဟုတ္ ညေန တစ္ရက္တစ္ခါသာ ေသာက္သံုးရမည္။ ေဆးပမာဏသည္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနေပၚမူတည္၏။ ကုသမႈအားတုန္႔ျပန္မႈ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင္ေသာက္ေနသည့္ တျခားေသာေဆးမ်ားေပၚလဲ မူတည္ပါသည္။ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား သင္သံုးေနသည့္အရာမ်ားအားလံုး (ညႊန္ထားသည့္ေဆးမ်ား၊ မညႊန္ထားသည့္ေဆးမ်ား၊ အပင္ထြက္ေဆးမ်ား)ကို ေသခ်ာေျပာျပပါ။
Escitalopram အား အရည္ပံုစံႏွင့္အသံုးျပဳပါက အထူးတိုင္းတာသည့္ပစၥည္း/ဇြန္း ျဖင့္ ပမာဏကို ေသခ်ာခ်ိန္ပါ။ အိမ္သံုးဇြန္းကို မသံုးပါႏွင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပမာဏမွန္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းေစရန္ သင့္ဆရာ၀န္မွ ပမာဏနည္းနည္းမွစေသာက္ေစၿပီး တျဖည္းျဖည္းပမာဏတိုးရန္ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အား ေသခ်ာလိုက္နာပါ။ ေဆးကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ပမာဏတိုးျခင္း၊ အႀကိမ္ေရပိုေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ညႊန္ထားသည့္ရက္ထက္ ပိုေသာက္ျခင္းမ်ားကို မလုပ္ရပါ။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းမလာသလို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကိုလဲ ပိုခံရႏုိင္ပါသည္။ Escitalopram ကို အာနိသင္ေကာင္းေစရန္ မွန္မွန္ေသာက္သံုးပါ။ ေဆးေသာက္ဖို႔မွတ္မိေစရန္ Escitalopram ကို ေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္မွာ ေသာက္ပါ။
သင္က်န္းမာေရးေကာင္းသလို စခံစားလာရၿပီဆိုရင္ေတာင္မွ ေဆးကိုဆက္ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္မတိုင္ပင္ပဲ Escitalopram ေသာက္ျခင္းကိုမရပ္ပါႏွင့္။ ေဆးအားရုတ္တရတ္ရပ္လိုက္လွ်င္ တခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားမွာ ပိုဆိုး၀ါးသြားႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ သင့္၌ လကၡဏာအသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခံစားမႈေျပာင္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္သလို ခဏတာခံစားမႈမ်ိဳးအား ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ေဆးရပ္သည့္အခါ ဒီလကၡဏာမ်ားအား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သင့္ဆရာ၀န္မွ ေဆးကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့ေပးပါလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ လကၡဏာမ်ား အသစ္ေပၚလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။
ေဆးအာနိသင္ျပရန္ တစ္ပတ္မွႏွစ္ပတ္ထိလိုႏိုင္ပါသည္။ Escitalopram ၏အာနိသင္ အျပည့္အ၀ရရွိရန္ ၄ ပတ္လိုအပ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးမတိုးတက္လာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။

Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Escitalopram ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Escitalopram ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Escitalopram ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။
escitalopram အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Escitalopram ကိုမေသာက္သံုးခင္မွာ
• Escitalopram၊ citalopram (Celexa) သို႔မဟုတ္ တျခားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ မတည့္တာရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေျပာပါ။
• pimozide (Orap) သို႔မဟုတ္ monoamine oxidase (MAO) inhibitor ျဖစ္ေသာ isocarboxazid (Marplan)၊ phenelzine (Nardil)၊ selegiline (Eldepryl၊ Emsam၊ Zelapar) ႏွင့္ tranylcypromine (Parnate) ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးေနလွ်င္၊ MAO inhibitor အား လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ ရက္ေလာက္ကမွ ရပ္ထားလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ Escitalopram ေသာက္သံုးမႈရပ္မည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ျခားၿပီးမွသာ MAO inhibitor ကို စေသာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
• Escitalopram သည္ တျခားေသာ SSRI၊ citalopram (Celexa) ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည္ကို သိထားရမည္။ ဒီေဆးႏွစ္မ်ိဳးအား အတူတြဲမေသာက္ရပါ။
• ညႊန္ၾကား၍ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ မညႊန္ၾကားပဲေသာက္သည္ျဖစ္ေစ ေဆးမ်ား ဗီတာမင္မ်ား သံုးေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။ ေအာက္ပါတို႔သံုးေနလွ်င္ ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာရပါမည္။ ေသြးမခဲေဆးမ်ား (‘ေသြးက်ဲေဆးမ်ား’) ဥပမာ warfarin (Coumadin)၊ antihistamines၊ aspirin ႏွင့္ တျခားေသာ စတီးရြိဳက္မပါေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား (nsaids)မ်ား ဥပမာ ibuprofen (Advil၊Motrin) ႏွင့္ naproxen (Aleve, Naprosyn)၊ carbamazepine (Tegretol)၊ cimetidine (Tagamet)၊ ketoconazole (Sporanox)၊ lithium (Eskalith၊ Lithobid၊ Lithotabs)၊ linezolid (Zyvox)၊ စိတ္ပူပန္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ အတက္ေရာဂါအတြက္ သံုးေသာ ေဆးမ်ား ၊ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းအတြက္ သံုးေသာေဆးမ်ား ဥပမာ almotriptan (Axert)၊ eletriptan (Relpax)၊ frovatriptan (Frova)၊ naratriptan (Amerge)၊ rizatriptan (Maxalt)၊ sumatriptan (Imitrex)ႏွင့္ zolmitriptan (Zomig)၊ metoprolol (Lopressor, Toprol XL)၊တျခားေသာ စိတ္က်ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ား ဥပမာ desipramine (Norpramin)၊ sedatives၊ sibutramine (Meridia)၊ အိပ္ေဆးမ်ား၊ tramadol၊ methylene blue၊ ႏွင့္ စိတ္ျငိမ္ေဆးမ်ား။ သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိုးမ်ား နည္းေစရန္အတြက္ ေဆးပမာဏကိုခ်ိန္ညွိၿပီး သင့္အားေစာင့္ၾကည့္ထားမည္ျဖစ္သည္။
• သင္သံုးေနသည့္ ျဖည့္စြက္အဟာရမ်ား အပင္ထြက္ပရေဆးမ်ား အထူးသျဖင့္ St. John’s wort အပင္ သို႔မဟုတ္ tryptophan ပါလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။
• သင့္၌ မၾကာေသးခင္က ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္ထားလွ်င္၊ အတက္ေရာဂါရွိလွ်င္၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ သိုင္းရိြဳက္ သို႔မဟုတ္ ႏွလံုးေရာဂါရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။
• ကိုယ္၀န္ရွိပါက အထူးသျဖင့္ ေမြးရန္ လအနည္းငယ္သာလိုေတာ့လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္၌ ကေလးယူရန္ ႏို႔တုိက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေနလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာျပပါ။ Escitalopram ေသာက္ေနစဥ္ ကိုယ္၀န္ရပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။ ေမြးခါနီးတြင္ ေသာက္မိပါက Escitalopram သည္ ေမြးကင္းစမ်ာတြင္ ေမြးၿပီးေနာက္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။
• သြားဆိုင္ရာခြဲစိတ္မႈအပါအ၀င္ တျခားခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို ခံယူမည္ဆိုပါက သြားဆရာ၀န္သို႔ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္အား သင္ Escitalopram ေသာက္ေနေၾကာင္းေျပာျပပါ။
• Escitalopram သည္ ငိုက္မ်ဥ္းေစတတ္သည္ကို သိထားပါ။ ဒီေဆးမွ သင့္အား သက္ေရာက္မႈဘယ္လိုရွိသည္ကို မသိမခ်င္း ကားမ်ား စက္မ်ားကို မေမာင္းႏွင္ပါႏွင့္။
• ဤေဆးေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကို အရက္မွ ပိုဆိုးေစႏိုင္ပါသည္။
• Escitalopram သည္ ေထာင့္ပိတ္ေရတိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ (ဒီေရာဂါသည္ မ်က္လံုးအတြင္းမွအရည္မ်ား ရုတ္တရတ္ပိတ္မိသြားၿပီး မ်က္လံုးအျပင္သို႔ မထြက္ေတာ့ပဲ မ်က္လံုးတြင္းဖိအားကိုမ်ားေစကာ အျမင္ကြယ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္သည္) ေဆးမေသာက္ခင္ မ်က္လံုးစစ္ေဆးေပးရန္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ သင့္၌ ပ်ိဳ႕အန္တတ္ျခင္း၊ မ်က္လံုးနာျခင္း၊ အျမင္ေျပာင္းလဲျခင္းဥပမာ အလင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ေရာင္စံုအကြင္းမ်ားျမင္ရျခင္း ႏွင့္ မ်က္လံုးအတြင္းအျပင္ ေရာင္ျခင္း နီျခင္းမ်ား ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုခ်က္ျခင္းဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္——- ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ညဖက္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လိင္စိတ္နည္းျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
သင့္၌ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ အေရျပားတြင္အကြက္ထျခင္း၊ အဖီးထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်င္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းတို႔တြင္ ဖုထလာျခင္းမ်ားရွိပါက အေရးေပၚကုသမႈ ခံယူပါ။
စိတ္ခံစားမႈ သို႔ အျပဳအမူေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း (panic attack)၊ အိပ္ရခက္ျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ လကၡဏာအသစ္မ်ားေပၚလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ထၾကြျခင္း၊ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ဂနာမျငိမ္ျခင္း၊ တက္ၾကြလြန္ျခင္း (စိတ္ သို႕မဟုတ္ ရုပ္)၊ ပို၍စိတ္က်လာျခင္း သို႔ သတ္ေသလိုေၾကာင္း ေတြးမိေနျခင္း သို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္လိုျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။
သင့္၌ေအာက္ပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားလာရလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။
• ၾကြက္သားမ်ား အလြန္ေတာင့္ျခင္း၊ အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း သို႔ မမွန္ျခင္း၊ ေျခလက္တုန္ျခင္း၊ မူးေမ့လဲခ်င္သလို ခံစားရျခင္း
• ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ မတည္ျငိမ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဟန္ညီညႊတ္မႈပ်က္ျပားျခင္း သို႕မဟုတ္
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အာရံုစူးစိုက္မရျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ျပႆနာရွိျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ မူးေမ့လဲျခင္း၊ အသက္မွ်င္းမွ်င္းသာရွဴျခင္း သို႔ အသက္ရွဴ ရပ္ ရပ္သြားျခင္း

သိပ္မဆိုးေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ေလလည္ျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း၊ အစာအိမ္နာျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းျခင္း၊ လိင္စိတ္နည္းျခင္း၊ ျမံဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္စိတ္အထြတ္အထိပ္မရျခင္း၊ အာေျခာက္ျခင္း၊ သမ္းေ၀ျခင္း၊ နားအူျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Escitalopram ဟာ သင္အခုေလာေလာဆယ္ေသာက္သံုးေနတဲ့တျခားေသာ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္လို႔ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနတဲ့ ေဆး၀ါးေတြအားလံုးရဲ႕စာရင္းကို လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေတြ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနတာေတြ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္) ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးေတြကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။
အထူးသျဖင့္
• အျခားစိတ္က်ေရာဂါကုေဆးမ်ား
• လစ္သီယမ္
• St. John’s wort
• Tryptophan (တစ္ခါတစ္ရံ l-tryptophan ဟု ေခၚသည္။)
• ေသြးက်ဲေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ warfarin၊ coumadin၊ jantoven၊
• ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ သက္သာေဆးမ်ား – sumatriptan၊ rizatriptan ႏွင့္ တျခားေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္
• ဘိန္းပါေသာ အကိုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား – fentanyl (သို႔) tramadol
ဒီစာရင္းသည့္ အျပည့္အစံုမဟုတ္ပါ။ တျခားေသာေဆးမ်ား – ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး၊ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆး၊ ဗီတာမင္မ်ား၊ အပင္ထြက္ပရေဆးမ်ား အားလံုးတို႔ႏွင့္ escitalopram သည္ ဓာတ္ျပဳမႈရွိႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားအားလံုးကို ဒီစာတမ္းတြင္ ေရးမထားပါ။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Escitalopram က အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာနဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးေတြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံနဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဓာတ္ျပဳမႈေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာေတြနဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Escitalopram သည္သင္၏နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိလွ်င္ ပိုအေရးႀကီးသည္။
• ႏွလံုးခုန္ေႏွးျခင္း
• ႏွလံုးခုန္စည္းခ်က္ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – QT မ်ဥ္းရွည္ျခင္း “အီးစီဂ်ီတြင္ေတြ႔ရသည္”)
• ေသြးတြင္း ပိုတက္စီယမ္နည္းျခင္း
• ေသြးတြင္း မဂၢနီစီယမ္နည္းျခင္း။ ၎လူနာမ်ားတြင္ ဒီေဆးအားမသံုးရပါ။
• Congestive heart failure (ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းျပီး ကိုယ္အဂၤါမ်ားတြင္ အရည္စုပံုေသာေရာဂါ) ဒီေဆး၏ အမႈန္ႏွင့္ ေဆးျပားပံုစံတြင္ ဆိုဒီယမ္ပါၿပီး ၎သည္ ထိုေရာဂါကို ပိုဆိုးေစသည္။
• အသည္းအင္ဇိုင္းမ်ားတက္လွ်င္
• အသည္းေရာဂါမ်ား (သည္းေျချပြန္ပိတ္အသည္းေရာင္ေရာဂါ)
• Myasthenia gravis (ျပင္းထန္ေသာ ၾကြက္သားအားနည္းေရာဂါ) – သတိႏွင့္သုံးရမည္။ အေျခအေနအားပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Generalized Anxiety Disorder (စိုးရိမ္ပူပန္ေရာဂါ)အတြက္ ပံုမွန္လူႀကီးေသာက္ပမာဏမွာ
• ကနဦးပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ မီလီဂရမ္ တစ္ႀကိမ္၊ လိုအပ္ပါက တစ္ပတ္ေသာက္ၿပီးလွွ်င္ တစ္ရက္ကို ၂၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ႏိုင္သည္။
• ထိန္းညွိပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၁၀ မွ ၂၀ မီလီဂရမ္ ေသာက္ရန္
• အမ်ားဆံုးပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀ မီလီဂရမ္

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ပံုမွန္လူႀကီးေသာက္ပမာဏ
• ကနဦးပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ မီလီဂရမ္ တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္၊ လိုအပ္ပါက တစ္ပတ္ေသာက္ၿပီးလွွ်င္ တစ္ရက္ကို ၂၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ႏိုင္သည္။
• ထိန္းညွိပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၁၀ မွ ၂၀ မီလီဂရမ္ ေသာက္ရန္
• အမ်ားဆံုးပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀ မီလီဂရမ္

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေသာက္ရန္ ပမာဏ
• လမ္းညႊန္းထားသည့္ပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ မီလီဂရမ္ တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္။

ကေလးေတြအတြက္ Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ပံုမွန္ကေလးေသာက္ပမာဏ

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ – ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အသက္ ၁၂ မွ ၁၇ အတြင္း –
• ကနဦးပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ မီလီဂရမ္ တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္၊ လိုအပ္ပါက သံုးပတ္ေသာက္ၿပီးလွွ်င္ တစ္ရက္ကို ၂၀ မီလီဂရမ္ေသာက္ႏိုင္သည္။
• ဆက္လက္ေသာက္ရမည့္ပမာဏ (Maintenance dose) – တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၁၀ မွ ၂၀ မီလီဂရမ္ ေသာက္ရန္
• အမ်ားဆံုးပမာဏ – တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀ မီလီဂရမ္

အသက္ ၁၈ ႏွင့္ အထက္ – လူႀကီးေသာက္ပမာဏႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

Escitalopram (အက္စီတာလုိပရန္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Escitalopram ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေဆးျပား – ၁၀ မီလီဂရမ္၊ ၂၀ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

escitalopram သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္မွာပဲ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။