Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Epinephrine အား အင္းဆက္ေကာင္မ်ားတုပ္ျခင္း/ကိုက္ျခင္း၊ အစားအစာ၊ ေဆးမ်ားႏွင့္ တျခားအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပင္းထန္ေသာဓာတ္မတည့္မႈမ်ား၏ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားပါသည္။ Epinephrine သည္ အသက္ရွဴခက္ျခင္းကို ျမန္ျမန္ေကာင္းေစၿပီး ႏွလံုးအားလံႈေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္ျမန္ျမန္ျပန္တက္ေစျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္မ်ားကို ေပ်ာက္ေစျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကို ျမန္ျမန္သက္သာေစ၏။ Epinephrine ထိုးေဆးအား ယခုစာတမ္းတြင္မေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္လဲ အသံုးျပဳႏုိင္ပါေသးသည္။

Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Epinephrine ၏မတူညီေသာ brand မ်ားတြင္ ေဆးထိုးစက္မ်ားသံုးျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၌ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။ Epinephrine ကိုသင့္ေတာ္စြာ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ထိုးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေလ့လာပါ။ ထိုမွသာ အသံုးလိုလာလွ်င္ ထိုးႏိုင္ဖို႔ရာ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျပဳစုေပးသူ သို႔ မိသားစု၀င္မ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ေဆးမထိုးႏိုင္သည့္အခါ ထိုးႏုိင္ရန္အတြက္ သင္ေပးထားပါ။ Epinephrine ေဆးကိုမသံုးခင္ႏွင့္ သံုးမည့္အခါတိုင္း သင္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မွေပးထားေသာ လူနာအေၾကာင္းအရာမွတ္တမ္းစာရြက္ေလးအား ဖတ္ပါ။ ေမးစရာမ်ားရွိလာပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
Epinephrine ၏ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမွာ ျမန္ေသာ္လည္း မၾကာတတ္ပါ။ Epinephrine ထိုးၿပီးပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆးပညာအကူအညီရယူပါ။ ေဆးပညာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အား ကိုယ့္ကိုယ္ကို Epinephrine ထိုးထားေၾကာင့္ ေျပာပါ။ ေပါင္မွလြဲ၍ တျခားေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္မ်ားကို Epinephrine ထိုးမိျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ပါ။ ထိုးမိပါက ေဆးပညာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အား ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။ ေဆးထိုးျပြန္မ်ားကို ေသခ်ာစြန္႔ပစ္ပါ။ ထုတ္ကုန္တြင္ပါေသာ ေဆးရည္မ်ားသည္ ၾကည္လင္ေနရပါမည္။ အမႈန္မ်ားပါမပါ၊ အေရာင္ေျပာင္းခ်င္းရွိမရွိေသခ်ာေစရန္ ထုတ္ကုန္ကို ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ အရည္ေနာက္ေနလွ်င္ ပန္းေရာင္ အညိဳေရာင္ေျပာင္းေနလွ်င္ မသံုပါႏွင့္။ အသစ္ထပ္၀ယ္ပါ။

Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေဆးအား သင္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ထားထားပါ။ [ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)
Epinephrine ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ Epinephrine ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Epinephrine ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Epinephrine အား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Epinephrine အားေရခဲေသတၱာထဲ၌ သိမ္းဆည္းျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Epinephrine မထိုးခင္ ေဆးႏွင့္မတည့္ျခင္း၊ တျခား Epinephrine မ်ား၊ Sulfites သို႔ Epinephrine တြင္ပါ၀င္သည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မတည့္ျခင္းမ်ိဳး ရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။ ဤေဆးသည္ အသက္ကယ္ေဆးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးတြင္ပါ၀င္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခုႏွင့္ မတည့္ပါဆိုလွ်င္ေတာင္မွ သံုးရန္ ဆရာ၀န္မွ လမ္းညႊန္ေကာင္း လမ္းညႊန္ႏိုင္ပါသည္။ Epinephrine အလိုအေလ်ာက္ထိုးေသာစက္မ်ားတြင္ ေလးတက္စ္ (Latex) မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သင့္၌ ေလးတက္စ္အလက္ဂ်ီရွိလွ်င္ စိတ္ခ်စြာသံုႏိုင္ပါသည္။
ညႊန္ၾကား၍ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ မညႊန္ၾကားပဲေသာက္သည္ျဖစ္ေစ ေဆးမ်ား ဗီတာမင္မ်ား သံုးေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။ ေအာက္ပါတို႔သံုးေနလွ်င္ ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာရပါမည္။ amitriptyline (Elvil) ကဲ့သို႔ တခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္က်ေရာဂါကုေဆးမ်ား၊ desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), maprotiline, mirtazapine (Remeron), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), and trimipramine (Surmontil); antihistamines such as chlorpheniramine (ဘာမီတြန္) ႏွင့္ diphenhydramine (Benadryl); beta blockers မ်ား – propranolol (Inderal); digoxin (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin); diuretics – ဆီးေဆးမ်ား (‘water pills’); ergot medications – dihydroergotamine (D.H.E. 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (in Cafergot, in Migergot), methylergonovine (Methergine), ႏွင့္ methysergide (Sansert); levothyroxine (Levothroid, Levoxyl, Synthroid, Unithroid); ႏွင့္ quinidine တို႔ကဲ့သို႔ ႏွလုံးခုန္မမွန္ရာတြင္ သံုးေသာေဆးမ်ား။. monoamine oxidase inhibitor ဥပမာ isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), and tranylcypromine (Parnate) မ်ားသံုးေနလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္းရပ္ထားလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိသိေစရန္ ဆရာ၀န္မွ သင့္အား ေသခ်ာဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုေကာင္းလိုႏုိင္ပါသည္။
သင့္၌ ေအာက္ပါတို႔ ရွိလွ်င္သို႔ ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္ေျပာပါ။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ေသြးတိုး သို႔ တျခားႏွလံုးေရာဂါမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ၊ hyperthyroidism (သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းအလြန္တက္ၾကြျခင္း) စိတ္က်ျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ စိတ္ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါကင္စြန္ေရာဂါ။ Twinject ေဆးထိုးစက္အားအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္း လက္လႈပ္ရွားရခက္ျခင္းမ်ိဳးရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။
သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ႏို႔တုိက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာျပပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ေဆးသံုးသင့္မသင့္ကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္-
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ C ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။]

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

Epinephrine အား ပထမတစ္ခါသံုးစဥ္က ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ရွဴရခက္လာျခင္း သို႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေလာက္သည္အထိ ေသြးေပါင္တက္ျခင္း (ေခါင္အလြန္ကိုက္ျခင္း၊ အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း၊ နားတြင္ တစီစီျမည္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ အသိစိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ တက္ျခင္း) စသည္တို႔ျဖစ္ထားပါက ဒုတိယအႀကိမ္မသံုးမွိ ဆရာ၀န္ႏွင့္အရင္တိုင္ပင္ပါ။
မျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ – ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အေရျပားျဖဴေဖ်ာ့ျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀သလိုခံစားရျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း သို႔ လက္တုန္ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း သို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း တုိ႔ပါ၀င္သည္။
ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Epinephrine သည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – Epinephrineက အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။)

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Epinephrineသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား ပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔တြင္ ပိုအေရးႀကီးသည္။
-အဆုတ္ပန္းနာရင္ၾကပ္
-အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳ
-မ်က္လံုးေရာဂါ
-ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါ
-ေသြးတုိးေရာဂါ
-သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း အလြန္တက္ၾကြသည့္ေရာဂါ – Epinephrine သည္ ေရာဂါအေျခအေနကုိ ပိုဆိုးေစႏုိင္သည္။
သြားႏွင့္သြားဖံုးခြဲစိတ္ျခင္း – သြားႏွင့္သြားဖံုးခြဲစိတ္ရာတြင္ Epinephrine အား လိမ္းေဆး သို႔ ထိုးေဆးပံုစံျဖင့္ သံုးထားႏိုင္သည္။ ophthalmic epinephrine အား ထိုအခ်ိန္တြင္သံုးျခင္းျဖင့္ ေဆးမ်ား၏ေသြးတြင္းလယ္ဗယ္ကို ျမင့္တက္ေစၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားႏုိင္ပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေသြးလန္႔ျခင္းအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပုံမွန္ပမာဏ
အေၾကာေဆး – ၂ မွ ၁၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ (၁မီလီဂရမ္အား ၂၅၀ မီလီလီတာ D5W ႏွင့္ေဖ်ာ္ပါ သို႔ တစ္မီလီလီတာလွ်င္ ၄ မိုက္ခရိုဂရမ္ႏႈန္းက်ေဖ်ာ္ပါ)။ သင့္ေတာ္သည့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ႏွင့္ ေသြေပါင္ရရွိေစရန္ လိုအပ္သလို တိုးႏုိင္ပါသည္။ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ထိုးရန္ လိုအပ္သည္မွာ ရွားပါသည္။
ေလျပႊန္မွရွဴရန္ – တစ္မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ႏႈန္းေဖ်ာ္ထားသည့္မွ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္ ၿပီးေနာက္ ခပ္ျမန္ျမန္ ၅ ႀကိမ္ ရွဴရႈိက္ရမည္။
ႏွလံုးတိုက္ရိုက္သြင္းျခင္း – ၀.၃ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၅ မွ ၁၀ မီလီလီတာ) အား ဘယ္ဖက္ေသြးလႊတ္ခန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ထိုးျခင္း

Asystole (ႏွလံုးမခုန္ေတာ့ျခင္း) အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

အေၾကာေဆး – ၀.၅ မွ ၁ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၅ မွ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္ထိုးပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။ ၁ မိလီဂရမ္အား တုန္႔ျပန္မႈမလံုေလာက္လွ်င္ ေဆးပမာဏအား ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ၾကာတုိင္း တိုးျမွင့္ပါ ( ၂မွ ၅ မီလီဂရမ္ထိ) ၁ မီလီဂရမ္၊ ၃ ၿပီးေနာက္ ၃ မိနစ္ၾကာတုိင္း ၅ မီလီဂရမ္ထုိးပါ။ သို႔မဟုတ္ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ၀.၁မီလီဂရမ္ႏႈန္းက်အား ၃ မိနစ္ မွ ၅ မိနစ္ျခားတစ္ခါသံုးပါ။
ေလျပြန္ရွဴေဆး – တစ္မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ႏႈန္းေဖ်ာ္ထားသည့္မွ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္ ၿပီးေနာက္ ခပ္ျမန္ျမန္ ၅ ႀကိမ္ ရွဴရႈိက္ရမည္။
ႏွလံုးတိုက္ရိုက္သြင္းျခင္း – ၀.၃ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၅ မွ ၁၀ မီလီလီတာ) အား ဘယ္ဖက္ေသြးလႊတ္ခန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ထိုးျခင္း

Electromechanical Dissociation (ႏွလံုးလွွ်ပ္စစ္ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း) အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
အေၾကာေဆး – ၀.၅ မွ ၁ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၅ မွ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္ထိုးပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။ ၁ မိလီဂရမ္အား တုန္႔ျပန္မႈမလံုေလာက္လွ်င္ ေဆးပမာဏအား ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ၾကာတုိင္း တိုးျမွင့္ပါ ( ၂မွ ၅ မီလီဂရမ္ထိ) ၁ မီလီဂရမ္၊ ၃ ၿပီးေနာက္ ၃ မိနစ္ၾကာတုိင္း ၅ မီလီဂရမ္ထုိးပါ။ သို႔မဟုတ္ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ၀.၁မီလီဂရမ္ႏႈန္းက်အား ၃ မွ ၅ မိနစ္ျခားတစ္ခါသံုးပါ။
ေလျပြန္ရွဴေဆး – တစ္မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ႏႈန္းေဖ်ာ္ထားသည့္မွ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္ ၿပီးေနာက္ ခပ္ျမန္ျမန္ ၅ ႀကိမ္ ရွဴရႈိက္ရမည္။
ႏွလံုးတိုက္ရိုက္သြင္းျခင္း – ၀.၃ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၅ မွ ၁၀ မီလီလီတာ) အား ဘယ္ဖက္ေသြးလႊတ္ခန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ထိုးျခင္း

AV Heart Block (ႏွလံုးလွ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္း) အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပုံမွန္ပမာဏ

အေၾကာေဆး – ၀.၅ မွ ၁ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၅ မွ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္ထိုးပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။ ၁ မိလီဂရမ္အား တုန္႔ျပန္မႈမလံုေလာက္လွ်င္ ေဆးပမာဏအား ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ၾကာတုိင္း တိုးျမွင့္ပါ ( ၂မွ ၅ မီလီဂရမ္ထိ) ၁ မီလီဂရမ္၊ ၃ ၿပီးေနာက္ ၃ မိနစ္ၾကာတုိင္း ၅ မီလီဂရမ္ထုိးပါ။ သို႔မဟုတ္ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ၀.၁မီလီဂရမ္ႏႈန္းက်အား ၃ မွ ၅ မိနစ္ျခားတစ္ခါသံုးပါ။

ရုတ္တရတ္ျပင္းထန္ေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး – ၀.၁ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၁ – ၀.၅ မီလီလီတာ) မိနစ္ ၂၀ မွ ေလးနာရီအထိ လိုအပ္သလို ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။
အေရျပားေအာက္ၾကာရွည္ခံေဆး – ၀.၅ မီလီဂရမ္ ( ၁:၂၀၀ ၾကာရွည္ခံေဆးမွ ၀.၁ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္။ ထပ္ေလာင္းထည့္ရန္ပမာဏအျဖစ္ ၀.၅ မွ ၁ မီလီဂရမ္အထိကို ၆ နာရီေအာက္ပိုေလ်ာ့မျခားပဲ လိုအပ္သလို ေပးႏုိင္ပါသည္။
အသားေဆး – ၀.၁ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၁ – ၀.၅ မီလီလီတာ) မိနစ္ ၂၀ မွ ေလးနာရီအထိ လုိအပ္သလို ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။
ရွဴရေသာ aerosol – ၁၆၀ မွ ၂၂၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ ( တစ္ခါရွဴ) တစ္ႀကိမ္။ ထပ္ေလာင္းရွဴႏိုင္သည့္အခ်ိန္သည္ တစ္မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္မွ ရွဴႏိုင္မည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ခါထပ္သံုးမည့္အခ်ိန္အား အနည္းဆံုး ၃ နာရီျခားသင့္သည္ဟု လမ္းညႊန္ထားပါသည္။
အေငြ႔ထုတ္စက္ႏွင့္ရွဴျခင္း – ၁ မွ ၃ႀကိမ္ရွဴရန္ (၁% ၁:၁၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၈ မွ ၁၀ စက္) တစ္ခါသာရွဴရန္။ ငါးမိနစ္အတြင္း မသက္သာပါက ေဆးကိုထပ္သံုးႏုိင္သည္။ ေနာက္တစ္ခါထပ္သံုးမည့္အခ်ိန္အား အနည္းဆံုး ၃ နာရီျခားသင့္သည္ဟု လမ္းညႊန္ထားပါသည္။
Intermittent positive pressure breathing – ၀.၃ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၀၃ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္။ ရွဴရိုက္ဖို႔ရာလက္ခံႏိုင္သည့္ အနည္းဆံုးပမာဏသည္ သက္သာရန္အတြက္ သံုးရန္ေဆးပမာဏျဖစ္သည္။ လူနာအမ်ားစုသည္ ၁၅ မိနစ္အတြင္း သက္သာပါသည္။ ေဆးအား ၃ မွ ၄ နာရီျခားၿပီး လိုအပ္သလို ထပ္ထုိးႏုိင္ပါသည္။

အဆုတ္ပြျခင္းအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး – ၀.၃ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၁ – ၀.၅ မီလီလီတာ) မိနစ္ ၂၀ မွ ေလးနာရီအထိ လိုအပ္သလို ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။
အသားေဆး – ၀.၁ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၁ – ၀.၅ မီလီလီတာ) မိနစ္ ၂၀ မွ ေလးနာရီအထိ လုိအပ္သလို ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။
ရွဴရေသာ aerosol – ၁၆၀ မွ ၂၂၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ ( တစ္ခါရွဴ) တစ္ႀကိမ္။ ထပ္ေလာင္းရွဴႏိုင္သည့္အခ်ိန္သည္ တစ္မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္မွ ရွဴႏိုင္မည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ခါထပ္သံုးမည့္အခ်ိန္အား အနည္းဆံုး ၃ နာရီျခားသင့္သည္ဟု လမ္းညႊန္ထားပါသည္။
အေငြ႔ထုတ္စက္ႏွင့္ရွဴျခင္း – ၁ မွ ၃ႀကိမ္ရွဴရန္ (၁% ၁:၁၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၈ မွ ၁၀ စက္) တစ္ခါသာရွဴရန္။ ငါးမိနစ္အတြင္း မသက္သာပါက ေဆးကိုထပ္သံုးႏုိင္သည္။ ေနာက္တစ္ခါထပ္သံုးမည့္အခ်ိန္အား အနည္းဆံုး ၃ နာရီျခားသင့္သည္ဟု လမ္းညႊန္ထားပါသည္။
Intermittent positive pressure breathing – ၀.၃ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၀၃ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္။ ရွဴရိုက္ဖို႔ရာလက္ခံႏိုင္သည့္ အနည္းဆံုးပမာဏသည္ သက္သာရန္အတြက္ သံုးရန္ေဆးပမာဏျဖစ္သည္။ လူနာအမ်ားစုသည္ ၁၅ မိနစ္အတြင္း သက္သာပါသည္။ ေဆးအား ၃ မိနစ္ မွ ၄ နာရီျခားၿပီး လိုအပ္သလို ထပ္ထုိးႏုိင္ပါသည္။

အလက္ဂ်စ္ (ဓာတ္မတည့္မႈ)အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး – ၀.၁ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၁ – ၀.၅ မီလီလီတာ) မိနစ္ ၂၀ မွ ေလးနာရီအထိ လိုအပ္သလို ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။
အေရျပားေအာက္ၾကာရွည္ခံေဆး – ၀.၅ မီလီဂရမ္ ( ၁:၂၀၀ ၾကာရွည္ခံေဆးမွ ၀.၁ မီလီလီတာ) တစ္ႀကိမ္။ ထပ္ေလာင္းထည့္ရန္ပမာဏအျဖစ္ ၀.၅ မွ ၁ မီလီဂရမ္အထိကို ၆ နာရီေအာက္ပိုေလ်ာ့မျခားပဲ လိုအပ္သလို ေပးႏုိင္ပါသည္။
အသားေဆး – ၀.၁ မွ ၀.၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၀.၁ – ၀.၅ မီလီလီတာ) မိနစ္ ၂၀ မွ ေလးနာရီအထိ လုိအပ္သလို ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။
အေၾကာေဆး – ၀.၁ မွ ၀.၂၅ မီလီဂရမ္ (၁:၁၀၀၀၀ ေဖ်ာ္ရည္မွ ၁ – ၂.၅ မီလီလီတာ) အား တစ္ႀကိမ္ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သတိထားမိၿပီး ၅ မွ ၁၀ မိနစ္ၾကာေအာင္ မွ်ဥ္းထိုးရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ ၅ မွ ၁၅ မိနစ္ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျပင္းထန္သည့္ Anaphylaxis တြင္ အေၾကာေဆးအားပုလင္းခ်ိတ္သြင္းျခင္း (D5W ၂၅၀ မီလီလီတာတြင္ ၁ မီလီဂရမ္ေဖ်ာ္ျခင္း သို႔ တစ္မီလီလီတာလွ်င္ ၄ မိုက္ခရိုဂရမ္ႏႈန္း) အား တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁ မွ ၄ မိုက္ခရိုဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ႏိုင္ပါသည္။ (တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ မွ ၆၀ မီလီလီတာအထိ)

Pupillary Dilation (မ်က္၀န္းက်ယ္ျခင္း) အတြက္ လူႀကီးသံုးပံုမွန္ပမာဏ
မ်က္လံုးခြဲစိတ္ရာတြင္ Mydriasis (မ်က္၀န္းက်ယ္)အား စတင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းထားျခင္း – ခြဲစိတ္ရန္အတြက္ irrigating solution(သန့္စင္ေဆးရည္) ကို လိုအပ္သလိုသံုးပါ။ မ်က္လံုးအိမ္အတြင္း ထိုးမည့္ ေဆးပမာဏ ၀.၁ ml bolus dose ကိုအာနိသင္၁း၁၀၀,၀၀၀ကေန၁:၄၀၀,၀၀၀ (၁၀ mcg/ml မွ၂.၅ mcg/ml) ထိရေအာင္ ေဖ်ာ္ေပးရပါမယ္။

ကေလးေတြအတြက္ Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ႏွလံုးမခုန္ေတာ့ျခင္းအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
ေမြးကင္းစ:
အေၾကာေဆး သို႔ ေလျပြန္လမ္းေၾကာင္းတြင္းထိုးေဆး -၀.၀၁မွ ၀.၀၃ mg/kg (၀.၁မွ၀.၃ ml/kg of ၁ : ၁၀,၀၀၀ ) ၃ မိနစ္ကေန ၅ မိနစ္တစ္ခါ လိုအပ္သလို ထိုးပါ။.ေလျပြန္ရွဴေဆးပမာဏကို သန့္စင္ရည္ ၁မွ ၂ ml မွာ ေဖ်ာ္ရပါမယ္။
တစ္ႏွစ္သားႏွင့္အထက္:
အေၾကာေဆး – ကေနဦးပမာဏ၀.၀၁ mg/kg (၀.၁ ml/kg of ၁:၁၀,၀၀၀). ၃ မိနစ္ကေန ၅ မိနစ္တစ္ခါ လိုအပ္လွ်င္ ထပ္ထိုးရနိုင္ပါတယ္။
ေလျပြန္ရွဴေဆး -၀.၁ mg/kg (၀.၁ ml of ၁ : ၁၀၀၀ ေဆးရည္). ၀.၂ mg/kg ေလာက္ျမင့္တဲ့ပမာဏဟာ ထိေရာက္မွဳရွိနိုင္ပါတယ္။ ၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္ၾကာတိုင္း ထပ္ေပးရနိုင္ပါတယ္။

ေသြးလန္႔ျခင္းအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေမြးကင္းစ:
အေၾကာေဆး သို႔ ေလျပြန္ရွဴေဆး။ ၀.၀၁ to ၀.၀၃ mg/kg (၀.၁ to ၀.၃ mL/kg of ၁ : ၁၀,၀၀၀) ၃ မိနစ္ကေန ၅ မိနစ္တစ္ခါ လိုအပ္သလို ေပးပါ။.ေလျပြန္ရွဴေဆးပမာဏကို သန့္စင္ရည္ ၁မွ၂ ml မွာ ေဖ်ာ္ရပါမယ္။
တစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္
အေၾကာေဆးထိုးျခင္း။ ။ကနဦးေဆးပမာဏ၀.၀၁ mg/kg (၀.၁ mL/kg of ၁:၁၀,၀၀၀). ၃ မိနစ္ကေန ၅ မိနစ္ၾကာတုိင္းထပ္ေပးရနိုင္ပါတယ္။
အျမင့္ဆံုးေဆးပမာဏ ။ ။၁ mg သို႕မဟုတ္၁၀ mL.
ေလျပြန္ရွဴေဆး။ ။၀.၁ mg/kg (၀.၁mL of ၁ : ၁၀၀၀ ေဆးရည္). ၀.၂ mg/kg ေလာက္ျမင့္တဲ့ ပမာဏဟာ ထိေရာက္မွဳရွိနိုင္ပါတယ္။၃ မိနစ္ကေန ၅ မိနစ္ၾကာတုိင္းထပ္ေပးရနိုင္ပါတယ္။

ဓာတ္မတည့္ျခင္းအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
တစ္ႏွစ္သားမွ ၂ႏွစ္ထိ: ၀.၀၅ မွ၀.၁ mL ၾကြက္သားတြင္းထိုးသို႔၁:၁၀၀၀ေဆးရည္ကို အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။ပထမတစ္ၾကိမ္ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၁၀ မိနစ္အၾကာမွာ လကၡဏာေတြက သိသိသာသာတိုးတက္မွဳမရွိလွ်င္ ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ထပ္ထိုးလိုက္ပါ။
ကေလးအတြက္:
၂-၅ ႏွစ္: ၀.၁၅ mL ၾကြက္သားၾကားသို႔အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။
၆ – ၁၁ႏွစ္: ၀.၂ mL ၾကြက္သားၾကားသို႔အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။
၁၂ႏွစ္ႏွင့္အထက္: ၀.၃ mL ၾကြက္သားၾကားသို႔အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။ ပထမတစ္ၾကိမ္ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၁၀ မိနစ္အၾကာမွာ လကၡဏာေတြက သိသိသာသာတိုးတက္မွဳမရွိလွ်င္ ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ထပ္ထိုးလိုက္ပါ။
အေရျပားေအာက္ ထိုးေဆးပမာဏေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့၀.၀၁ mg/kg (၀.၀၁ ml/kg/dose of ၁:၁၀၀၀ေဆးရည္) ၀.၅ mg ထက္မေက်ာ္ရပါ။
အေရျပားေအာက္ထိုးေဆးပမာဏ ။ ။၀.၀၂၅ mg/kg (၀.၀၀၅ ml/kg of ၁:၂၀၀) တစ္ၾကိမ္သာ ထိုးရန္။ၾကာခ်ိန္ ၈နာရီမွ ၁၂ နာရီၾကာတိုင္း ၀.၁၅ ml ထက္ မေက်ာ္ရပါ။

ရုတ္တရတ္ျပင္းထန္ပန္းနာရင္ၾကပ္အတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
တစ္ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္: ၀.၀၅ to ၀.၁ mL ကိုၾကြက္သားၾကားသို႔၁:၁၀၀၀ ေဆးရည္ကို အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။. ပထမတစ္ၾကိမ္ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၁၀ မိနစ္အၾကာမွာ လကၡဏာေတြက သိသိသာသာတိုးတက္မွဳမရွိလွ်င္ ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ထပ္ထိုးလိုက္ပါ။
ကေလးအတြက္:
၂ -၅ ႏွစ္: ၀.၁၅ mL ၾကြက္သားၾကားသို႔အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။
၆- ၁၁ ႏွစ္: ၀.၂ mL ၾကြက္သားၾကားသို႔အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။
၁၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္: ၀.၃ mL ၾကြက္သားၾကားသို႔အေရျပားေအာက္ထိုးရပါမယ္။ပထမတစ္ၾကိမ္ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၁၀ မိနစ္အၾကာမွာ လကၡဏာေတြက သိသိသာသာတိုးတက္မွဳမရွိလွ်င္ ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ထပ္ထိုးလိုက္ပါ။
အေရျပားေအာက္ ထိုးေဆးပမာဏ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ၀.၀၁ mg/kg (၀.၀၁ ml/kg/dose of ၁:၁၀၀၀ေဆးရည္) ၀.၅ mg ထက္မေက်ာ္ရပါ။
အေရျပားေအာက္ေဆးထိုးျခင္း: ၀.၀၂၅ mg/kg (၀.၀၀၅ ml/kg of ၁:၂၀၀ေဆးရည္) ၈ နာရီၾကာကေန ၁၂ နာရီၾကာတိုင္းကို ထိုးေဆးရည္ ၀.၁၅ ml ထက္မေက်ာ္ရပါ။
၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္: ရွဴေဆး: ၂၂၀ mcg (တစ္ၾကိမ္ရွဴ) ကိုတစ္ၾကိမ္။အနည္းဆံုးတစ္မိနစ္အၾကာမွာ ေနာက္ေဆးရွဴျခင္းကို ထပ္ေပး ရပါလိမ့္မယ္။အနည္းဆံုး ၃ နာရီေလာက္ထိကို ေနာက္ထပ္ေဆးမ်ားထပ္မေပးဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။

မ်က္၀န္းက်ယ္ရန္အတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
မ်က္လံုးခြဲစိတ္ရာတြင္ Mydriasis (မ်က္၀န္းက်ယ္)အား စတင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းထားျခင္း – ခြဲစိတ္ရန္အတြက္ irrigating solution(သန့္စင္ေဆးရည္) ကို လိုအပ္သလိုသံုးပါ
မ်က္လံုးအိမ္အတြင္းေဆးထိုးျခင္းကို၀.၁ ml bolus ပမာဏကိုအာနိသင္ ၁ : ၁၀၀,၀၀၀ ကေန၁:၄၀၀,၀၀၀ထိေရာျပီး (၁၀ mcg/ml မွ၂.၅ mcg/ml) ထိုးရပါမယ္။

Epinephrine (အပီနပ္ဖရင္း ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Epinephrine ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ေဆးထိုးစက္ – ၀.၁၅ mg/၀.၁၅ m, ၀.၃ mg/၀.၃ mL, ၀.၁၅ mg/၀.၃ mL
အေငြ႔ထုတ္စက္ျဖင့္ရွဴရေသာေဖ်ာ္ရည္၊ ရွဴေဆး – ၂.၂၅ %
Solution, Injection: ၀.၁ mg/mL (၁၀ mL); ၁ mg/mL (၁ mL)
ေဖ်ာ္ရည္ ထိုးေဆး အား ဟိုက္ဒရိုကလိုရိုက္ပံုစံႏွင့္ – ၁mg/Ml

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Epinephrine ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးသံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္သံုးလုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအားႏွစ္ဆတိုးသံုးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ