Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) Brand Name(s): Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္).

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Diazepam အား စိုးရိမ္ျခင္း၊ ရုတ္တရတ္ အရက္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတက္ေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ၎အား ၾကြက္သားမ်ား က်ံဳ႕ဆန္႔လြန္းျခင္းအတြက္လဲသံုးၿပီး ေဆးပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမလုပ္ခင္ စိတ္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္လဲ သံုး၏။ Diazepam သည္ Benzodiazepines ဟုေခၚေသာ ေဆးအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္္အာရံုေၾကာမ်ားအေပၚ (ဗဟုိအာရံုေၾကာစနစ္)အား သက္ေရာက္ေစၿပီး စိတ္ၿငိမ္ေစပါသည္။ Diazepam သည္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာ သဘာ၀ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ GABA ၏ အာနိသင္ကို ပိုအားတိုးေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။
တျခားအသံုးမ်ား – ဒီအပိုင္းတြင္ပါ၀င္ေသာအသံုးမ်ားသည္ approved professiona; labeling မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းမ်ားတြင္မပါေသာလဲ သင္၏က်န္းမားေရးကၽြမ္းက်င္သူမွ လမ္းညႊန္ေကာင္း လမ္းညႊန္ႏိုင္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ပါေသာ အသံုးမ်ားအား က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူ လမ္းညႊန္မွသာ အသံုးျပဳပါ။
Diazepam အား အလြန္ဆိုး၀ါးသည့္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Diazepam အား ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။ ေဆးပမာဏသည္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ အသက္ႏွင့္ ကုသမႈအား တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဤေဆး၏ အရည္ပံုစံကို ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါက ေဆးခ်ိန္သည္ပစၥည္းကို ေသခ်ာသံုးၿပီး တိက်ေသာ ပမာဏကိုတိုင္းတာပါ။ အိမ္သံုးဇြန္းအားမသံုးပါႏွင့္။ ပမာဏအမွန္ မရပဲေနပါလိမ့္မည္။ oral concentrate solution အေနျဖင့္သံုးမည္ဆိုပါက အစက္ခ်ပစၥည္းကိုသံုးၿပီး တိက်ေသာပမာဏကိုခ်ိန္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ မေသာက္သံုးခင္ ေဆးအားေသာက္စရာ သို႔ အစာေပ်ာ့ေပ်ာ့တြင္ေရာပါ။ (ဥပမာ ပန္းသီးေဆာ့၊ ပူတင္း)
Diazepam အား ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အတိအက်လိုက္နာပါ။ ေဆးပမာဏတိုးျခင္း၊ အႀကိမ္ေရတိုးျခင္း၊ ေသာက္ခိုင္းသည္ထက္ ပိုၾကာေအာင္ေသာက္ျခင္းမ်ိဳးတို႔အားေရွာင္ပါ။ Diazepam သည္ စြဲေစတတ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေသာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အတက္ေရာဂါထိန္းရန္ေသာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္မွ ခြင့္မျပဳပဲႏွင့္ ေဆးကိုရုတ္တရတ္ ရပ္မပစ္ရပါ။ ေဆးရုတ္တရတ္ရပ္လိုက္ပါက တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား ပိုဆိုးသြားႏိုင္ပါသည္။ ေဆးပမာဏအား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိန္အၾကာႀကီးသံုးပါက ဒီေဆးသည္ ေကာင္းေကာင္း အာနိသင္ျပေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မတူညီသည့္ ေဆးပမာဏ ေျပာင္းဖို႔ လိုေကာင္းလိုႏိုင္ပါသည္။ ဤေဆးမွ အာနိသင္မျပေတာ့လွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။
ဆရာ၀န္အားမေျပာပဲႏွင့္ ဂရိတ္ဖုသီးႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စားသံုးျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ဂရိတ္ဖုသီးသည္ သင္၏ေသြးအတြင္းမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ားကို ပမာဏ တိုးျမင့္လာေစႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။ အေျခအေနမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနလွ်င္ သို႔ ပိုဆိုးလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္)
Diazepam ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္Diazepam ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Diazepamေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾ+ကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Diazepamအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွေဆးခ်တာမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာအေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Diazepam အားေရခဲေသတၱာထဲ၌သိမ္းဆည္းျခင္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Diazepam အားမေသာက္သံုးခင္ Diazepam, alprazolam (Xanax), chlordiazepoxide (Librium, Librax), clonazepam (Klonopin), clorazepate (Tranxene), estazolam (ProSom), flurazepam (Dalmane), lorazepam (Ativan), oxazepam (Serax), prazepam (Centrax), temazepam (Restoril), triazolam (Halcion), သို႔မဟုတ္ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ မတည့္တာရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။
ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆး၊ မညႊန္ၾကားပဲေသာက္ေနသည့္ေဆးမ်ား အထူးသျဖင့္ antihistamines; cimetidine (Tagamet); digoxin (Lanoxin); disulfiram (Antabuse); fluoxetine (Prozac); isoniazid (INH, Laniazid, Nydrazid); ketoconazole (Nizoral); levodopa (Larodopa, Sinemet); medications for depression, seizures, pain, Parkinson’s disease, asthma, colds, or allergies; metoprolol (Lopressor, Toprol XL); muscle relaxants; oral contraceptives; probenecid (Benemid); propoxyphene (Darvon); propranolol (Inderal); ranitidine (Zantac); rifampin (Rifadin); sedatives; sleeping pills; theophylline (Theo-Dur); tranquilizers; valproic acid (Depakene); and vitamins တို႔သံုးေနလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ ဤေဆးမ်ားသည္ Diazepam ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းအား ပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။
Antacids မ်ားသံုးေနလွ်င္ Diazepam ကိုအရင္ေသာက္ပါ။ တစ္နာရီျခားၿပီးမွ Antacid ကိုသံုးပါ။ ေရတိမ္၊ အတက္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ ႏွလံုးႏွင့္ အသည္းေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။ သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ Diazepam သံုးေနစဥ္ ကိုယ္၀န္ရလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ဆိုပါက Diazepam ေသာက္၍ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အက်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေမးပါ။ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ Diazepam သည္ တျခားေဆးမ်ားထက္ စိတ္ခ်ရသည္မဟုတ္ပါ။
သြားခြဲစိတ္မႈအပါအ၀င္ မည္သည့္ခြဲစိတ္မႈမ်ိဳးလုပ္ပါေစ သင္ Diazepam ကိုသံုးေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔ သြားဆရာ၀န္ကို ေျပာျပပါ။
ဤေဆးသည္ အိပ္ငိုက္ေစတတ္ေၾကာင္း သိထားရမည္။ ဤေဆးမွ သင့္အေပၚသက္ေရာက္မူ မည္ကဲ့သို႔ရွိေၾကာင္း မသိမခ်င္း ကားမ်ား စက္မ်ားမေမာင္းပါႏွင့္။
အရက္သည္ ေဆး၏အိပ္ခ်င္မႈကို ပိုတိုးေစႏိုင္သည္ကို သတိထားပါ။ ေဆးသံုးစြဲေနစဥ္ကာလတြင္ အရက္ႏွင့္ အရက္ပါေသာေသာက္စရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ေဆးရြက္ႀကီးပါသည့္ ပစၥည္းမ်ားသံုးေနလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ စီးကရက္ေသာက္ျခင္းသည္ ေဆး၏အာနိသင္အား ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ D ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဟန္မမွန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
သင့္၌ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းပိတ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာမ်ားဖူးေယာင္ျခင္း သို႔ အင္ပ်ဥ္ထျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္းခံယူပါ။ သင့္၌ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။
• ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ မူမမွန္သည့္အေတြးမ်ား အျပဳအမူ ျဖစ္လာျခင္း
• ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္အျပဳအမူမ်ား၊ အတားအဆီးမရွိျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ကိုမေၾကာက္ျခင္း
• စိတ္ခံစားခ်က္မေကာင္းျခင္း၊ သတ္ေသလိုစိတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို နာက်င္လိုစိတ္မ်ားျဖစ္လာျခင္း
• အလြန္တက္ၾကြျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊ ရန္ျပဳလိုျခင္းမ်ား သို႔ အတက္ေရာဂါ ပိုဆိုးလာျခင္း
• အသက္ရွဴ မွ်င္းျခင္း
• မူးေမ့လဲမလို ခံစားရျခင္း
• ၾကြက္သားမ်ား လႈပ္ျခင္း တုန္ျခင္း
• ဆီးအိမ္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ျခင္း
• ဆီးနည္းျခင္း သို႔ လံုး၀မသြားျခင္း
• အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ –
• မွတ္ဥာဏ္ျပႆနာ
• ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊ မူးခ်ာပတ္ခ်ာခံစားရျခင္း
• ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း
• ၾကြက္သားအားနည္းျခင္း
• ပ်ိဳ႔ျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
• သြားရည္က်ျခင္း အာေျခာက္ျခင္း အာေလးျခင္း
• အျမင္၀ါးျခင္း ႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ျခင္း
• အေရျပားယားယံျခင္း အဖုအပိန္႔ထြက္ျခင္း
• လိင္ကိစၥ စိတ္မပါျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Diazepamသည္သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။)
ဤေဆးအား ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ တြဲရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံး တြဲသံုးရန္ညႊန္ပါက သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏ သို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကို ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။ Alfentanil, Amobarbital, Anileridine, Aprobarbital, Buprenorphine, Butabarbital, Butalbital, Carbinoxamine, Carisoprodol, Chloral Hydrate, Chlorzoxazone, Cobicistat, Codeine, Dantrolene, Eslicarbazepine Acetate, Ethchlorvynol, Etravirine, Fentanyl, Fosphenytoin, Fospropofol, Hydrocodone, Hydromorphone, Itraconazole, Ketorolac, Levorphanol, Meclizine, Meperidine, Mephenesin, Mephobarbital, Meprobamate, Metaxalone, Methadone, Methocarbamol, Methohexital, Mirtazapine, Morphine, Morphine Sulfate Liposome, Orlistat, Oxycodone, Oxymorphone, Pentobarbital, Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Propoxyphene, Remifentanil, Secobarbital, Sodium Oxybate, Sufentanil, Suvorexant, Tapentadol, Thiopental, Zolpidem.
ဤေဆးႏွင့္ ေအာက္ပါေဆးမ်ားကိုတြဲသံုးလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ ေဆးႏွစ္ခုတြဲသံုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ကုသမႈလဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံး တြဲသံုးရန္ညႊန္ပါက သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏ သို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကို ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။ Amitriptyline, Amprenavir, Clarithromycin, Dalfopristin, Disulfiram, Erythromycin, Fluvoxamine, Ginkgo, Isoniazid, Perampanel, Quinupristin, Rifapentine, Roxithromycin, St John’s Wort, Theophylline, Troleandomycin.

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Diazepamက အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။
ဤေဆးႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုတြဲသံုးလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ခုတြဲသံုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ႏွစ္ခုလုံး တြဲသံုးရန္ညႊန္ပါက သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏ သို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကို ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ အစားအစာ၊ အရက္ သို႔မဟုတ္ ေဆးရြက္ႀကီး ဂရိတ္ဖုေဖ်ာ္ရည္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္ အထူးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေပးပါလိမ့္မည္။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Diazepamသည္သင္၏နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။ အထူးသျဖင့္
• အရက္ေသာက္ျခင္း၊ သို႔ ေဆးစြဲျခင္း
• Diazepam စြဲျခင္း
• အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ အဆုတ္ျပႆနာမ်ား၊
• ေရတိမ္- ေထာင့္ပိတ္ေရတိမ္
• အသည္းေရာဂါ
• Myasthenia gravis
• အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္း – ဤအေျခအေနရွိေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေဆးကိုမသံုးရပါ
• စိတ္က်ေရာဂါရွိဖူးလွ်င္ – သတိႏွင့္သံုးပါ။ အေျခအေနကို ပိုဆိုးသြားေစႏုိင္ပါသည္။
• ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
• အသည္းေရာဂါ အေပ်ာ့သို႔ ျပင္းထန္ – သတိႏွင့္သံုးပါ။ ေဆးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္မွ မစြန္႔ထုတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အာနိသင္ ပိုတိုးသြားႏုိင္ပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

စိုးရိမ္တတ္ျခင္းအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
တစ္ရက္လွ်င္ 1-10 mg ႏွစ္ႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္။
အသားေဆးႏွင့္ အေၾကာေဆး – 2-5 mg (အလယ္အလတ္ စိုးရိမ္တတ္ျခင္းအတြက္) သို႔ 2-10 mg (ျပင္းထန္စြာ စိုးရိမ္တတ္ျခင္းအတြက္) တစ္ခါသံုးႏုိင္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ၃ -၄ နာရီၾကာလွ်င္ ထပ္ထိုးႏိုင္ပါသည္။

အရက္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
ပထမ ၂၄ နာရီအတြင္း 10 mg ၃-၄ ႀကိမ္။ ၿပီးေနာက္ 5 mg အား လိုအပ္သလို ၃-၄ႀကိမ္ထိ ေသာက္ႏိုင္သည္။
အသားေဆးႏွင့္ အေၾကာေဆး – 5-10 mg တစ္ႀကိမ္။ လိုအပ္လွ်င္ ၃ -၄နာရီၾကာပါက ထပ္ထိုးႏိုင္သည္။

ICU Agitation အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
ကနဦးပမာဏ – acute agitation အား ထိန္းႏိုင္ရန္ 0.02 to 0.08 mg/kg ႏႈန္းျဖင့္ ၂ -၅ မိနစ္ၾကာထိုးရန္။ ၀.၅ မွ ၂ နာရီၾကာတိုင္း ထိုးႏုိင္သည္။
ထိန္းသိမ္းပမာဏ – အေၾကာေဆးျဖင့္ 0.4 to 0.2 mg/kg/hr ႏႈန္း ေတာက္ေလ်ာက္သြင္းပါ။

ၾကြက္သားအလြန္ က်ဳ႕ံဆန္႔ျခင္း အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ

တစ္ရက္လွ်င္ 2-10mg ၃-၄ႀကိမ္ ေသာက္ရန္။
အေသားေဆးႏွင့္ အေၾကာေဆး – ကနဦးတြင္ 5-10 mg။ ထို႔ေနာက္ ၃-၄နာရီၾကာလွ်င္ 5-10 mg ။ လိုအပ္ပါက ဥပမာ – ေမးခိုင္ဆိုလွ်င္ ပိုမ်ားသည့္ပမာဏ လိုပါလိမ့္မည္။

အတက္ေရာဂါ အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ

2-10 mg အား တစ္ရက္လွ်င္ ၂ -၄ ႀကိမ္ေသာက္ရန္။
စအိုသြင္းဂ်ဲလ္ – 0.2mg/kg ႏႈန္း။ တြက္၍ရသည့္ အနီးစပ္ဆံုး ေဆးပမာဏကိုယူပါ။ ထပ္ေလာင္းပမာဏ ၂.၅ mg အား ပထမေဆးသြင္းစဥ္ ထြက္က်ပါက ထပ္ျဖည့္ႏုိင္သည္။ 4-12 နာရီၾကာလွ်င္ ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။ ၅ ရက္လွ်င္ အမ်ားဆံုး တစ္ႀကိမ္သာတက္ျပီး တစ္လလွ်င္ ၅ ႀကိမ္သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

Endoscopy သို႔ ဓာတ္ကင္ရန္ ႀကိဳတင္ေဆးေပးျခင္းအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
အေၾကာေဆး – 10 mg သို႔ 10 ေအာက္ဆိုလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လံုေလာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕လူနာမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အိပ္ခ်င္စိတ္ ရရွိေစရန္အတြင္ 20 mg ထိ လိုႏုိင္ပါသည္။
အသားေဆး – အေၾကာေဆးသံုးမရလွ်င္ စစ္ေဆးကုသမႈမလုပ္ခင္ နာရီ၀က္ခန္႔ႀကိဳ၍ 5-10 mg ထိုးႏိုင္ပါသည္။
ဘိန္းပါေသာအနာေပ်ာက္ေဆးမ်ားအား သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေလာ့ခ်ရၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေဆးရပ္ထားရန္လိုအပ္သည္။

Status Epilepticus (၀က္ရူးျပန္ျခင္း) အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ

အသားေဆးႏွင့္ အေၾကာေဆး – ကနဦးအစတြင္ 5-10 mg (အေၾကာေဆးဆိုပိုေကာင္းသည္)
10 – 15 မိနစ္ျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏိုင္သည္။ 30 mg အမ်ားဆံုးထိ ထိုးႏုိင္သည္။

ေမ့ေဆး အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ

ေမ့ေဆးမေပးခင္ ေဆးႀကိဳေပးျခင္း –
10 mg အသားေဆးအား မခြဲစိတ္မီ ၁-၂ နာရီႀကိဳ ထိုးပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

{ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ကေလးလူနာမ်ား၌ အခ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ဆိုျခင္းအား အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးခင္၌ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ရာလိုအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။)

အတက္ေရာဂါအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

စအိုသြင္းဂ်ဲလ္
ေမြးကင္းစမွ ၆လေအာက္: လမ္းညႊန္မထားပါ။ benzoic acid, benzyl alcohol, ethanol 10%, propylene glycol ႏွင့္ sodium benzoate တို႔ပါေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား မသံုးရပါ။ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ ဖိႏွိပ္မႈအေတာ္ၾကာေၾကာင္း Diazepam သံုးသည့္ ေမြးကင္းစမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။
ေမြးကင္းစ ၆ လ မွ ၂ ႏွစ္ထိ: မသတ္မွတ္ရေသးပါ။
၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္: 0.5 mg/kg တြက္ခ်က္ရသည့္ အနီးဆံုး ပမာဏကို ယူပါ။
၆ မွ ၁၁ႏွစ္: 0.3 mg/kg, တြက္ခ်က္ရသည့္ အနီးဆံုး ပမာဏကို ယူပါ။
၁၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္: 0.2 mg/kg, တြက္ခ်က္ရသည့္ အနီးဆံုး ပမာဏကို ယူပါ။ ထပ္ေလာင္းပမာဏ ၂.၅ mg အား ပထမေဆးသြင္းစဥ္ ထြက္က်ပါက ထပ္ျဖည့္ႏုိင္သည္။ 4-12 နာရီၾကာလွ်င္ ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။ ၅ ရက္လွ်င္ အမ်ားဆံုး တစ္ႀကိမ္သာတက္ျပီး တစ္လလွ်င္ ၅ ႀကိမ္သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

Status Epilepticus (၀က္ရူးျပန္ျခင္း) အတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

ေမြးကင္းစ: အေၾကာေဆး – (ကနဦးသံုးရမည့္ေဆးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ထားပါ။ ဤေဆးတြင္ benzoic acid, benzyl alcohol ႏွင့္ sodium benzoate တုိ႔ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) 0.1 to 0.3 mg/kg/dose ႏႈန္းျဖင့္ ၃-၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ထိုးၿပီး ၁၅-၃၀ မိနစ္ၾကာလွ်င္ 2mg အမ်ားဆံုးထိ ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။

ေမြးကင္းစ ရက္ ၃၀: အေၾကာေဆး – 0.1 to 0.3 mg/kg ႏႈန္းျဖင့္ ၃-၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ထိုးၿပီး ၅-၁၀ မိနစ္ၾကာလွ်င္ 10mg/dose ႏႈန္း အမ်ားဆံုးထိ ထပ္ထိုးႏုိင္သည္။

ထုတ္ေ၀သူမွ ေထာက္ခံခ်က္:

ရက္ ၃၀ အထက္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္: အေၾကာေဆး – 0.2-0.5 mg အား၂-၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထိုးၿပီး 5 mg အမ်ားဆံုးထိ ထိုးႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ၂-၄ နာရီးျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏိုင္ပါသည္။
၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္1 mg အား အား၂-၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထိုးၿပီး 10 mg အမ်ားဆံုးထိ ထိုးႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ၂-၄ နာရီးျခားၿပီး ထပ္ထိုးႏိုင္ပါသည္။

စိုးရိမ္ျခင္း အတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ

၁ မွ ၁၂ႏွစ္:
0.12 to 0.8 mg/kg/day အား ခြဲၿပီး ၆-၈ နာရီျခားၿပီး တုိက္ပါ။
အသားေဆး: 0.04 to 0.3 mg/kg ႏႈန္းျဖင့္ ၂-၄နာရီျခားၿပီး လိုအပ္သလို ထိုးႏိုင္သည္။ အမ်ားဆံုးမွာ ၈နာရီအတြင္း 0.6 mg/kg ႏႈန္းသာရွိရမည္။
ကေလးမ်ားတြင္ အဖ်ားႀကီး၍တက္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္: ေသာက္ေဆး: 1 mg/kg/day ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းကာ ၈ နာရီျခားၿပီး တိုက္ႏိုင္သည္။
အဖ်ားစသည့္အခ်ိန္တြင္ ကနဦးကုသမႈအျဖစ္စတုိက္ၿပီး အဖ်ားေပ်ာက္ၿပီးေနာက္၂၄နာရီအထိ တုိက္ပါ။

ၾကြက္သားအလြန္က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္းအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
၁ မွ ၁၂ ႏွစ္:
0.12 to 0.8 mg/kg/day ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းၿပီး ၆-၈နာရီျခား တုိက္ပါ။
အသားေဆး: 0.04 to 0.3 mg/kg ႏႈန္းျဖင့္ ၂-၄ နာရီျခား လိုအပ္လိုထိုးႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုး ပမာဏမွာ ၈ နာရီအတြင္း 0.6 mg/kg ႏႈန္းသာရွိရမည္။

ကေလးမ်ားတြင္ အဖ်ားႀကီး၍တက္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္: ေသာက္ေဆး: 1 mg/kg/day ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းကာ ၈ နာရီျခားၿပီး တိုက္ႏိုင္သည္။
အဖ်ားစသည့္အခ်ိန္တြင္ ကနဦးကုသမႈအျဖစ္စတုိက္ၿပီး အဖ်ားေပ်ာက္ၿပီးေနာက္၂၄နာရီအထိ တုိက္ပါ။

အတက္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
1 to 12 years:
0.12 to 0.8 mg/kg/day ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းၿပီး ၆-၈နာရီျခား တုိက္ပါ။
အသားေဆး: 0.04 to 0.3 mg/kg ႏႈန္းျဖင့္ ၂-၄ နာရီျခား လိုအပ္လိုထိုးႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုး ပမာဏမွာ ၈ နာရီအတြင္း 0.6 mg/kg ႏႈန္းသာရွိရမည္။

ကေလးမ်ားတြင္ အဖ်ားႀကီး၍တက္ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္: ေသာက္ေဆး: 1 mg/kg/day ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းကာ ၈ နာရီျခားၿပီး တိုက္ႏိုင္သည္။
အဖ်ားစသည့္အခ်ိန္တြင္ ကနဦးကုသမႈအျဖစ္စတုိက္ၿပီး အဖ်ားေပ်ာက္ၿပီးေနာက္၂၄နာရီအထိ တုိက္ပါ။

ခဏတာစိတ္ၿငိမ္ေဆးအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
ကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သတိရွိၿပီး စိတ္ျငိမ္ေစရန္:
၁ မွ ၁၂ ႏွစ္: 0.2 to 0.3 mg/kg ႏႈန္းျဖင့္ ကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္မလုပ္ခင္ ၄၅-၆၀မိနစ္ႀကိဳတင္၍ တိုက္ပါ။ 10 mg အမ်ားဆံုးထိုတိုက္ႏိုင္သည္။
၁၃ မွ ၁၈ ႏွစ္: 5 mg ၄၅-၆၀မိနစ္ႀကိဳတင္၍ တိုက္ပါ။ 2.5mg ထပ္တိုက္ႏိုင္သည္။

စိတ္ၿငိမ္ေဆး:
၁ မွ ၁၂ ႏွစ္:
0.02 to 0.3 mg/kg လိုအပ္သလို ၆-၈ နာရီျခားၿပီး တိုက္ရန္။
အသားေဆး : 0.04 to 0.3 mg/kg အသားေဆးအား လိုအပ္သလို ၂-၄ နာရီျခားၿပီးထိုးပါ။ ၈ နာရီအတြင္း 0.6 mg/kg အမ်ားဆံုးထိုးႏိုင္သည္။
၁၃ မွ ၁၈ႏွစ္:
2 to 10 mg အား လိုအပ္သလို ၂-၄ ႀကိမ္တိုက္ပါ။
အသားေဆးႏွင့္ အေၾကာေဆး – 2-10 mg အား တစ္ရက္လွ်င္ ၂-၄ႀကိမ္ လိုအပ္သလိုထိုးႏိုင္သည္။
ေမးခိုင္ျခင္းအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
၁ လေအာက္: 0.83 to 1.67 mg/kg/hour အား ေတာက္ေလွ်ာက္အေၾကာေဆးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 1.67 to 3.33 mg/kg အား ႏွစ္နာရီၾကာတိုင္း ေျဖးေျဖးထိုးျခင္း (20 to 40 mg/kg/day)။ Diazepam သည္ ေမြးကင္းစမ်ားအတြက္ မေရြးခ်ယ္ရေသာ ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ benzyl alcohol ႏွင့္ propylene glycol တို႔ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁ လမွ ၅ ႏွစ္: 1 to 2 mg အား အသားေဆးႏွင့္ အေၾကာေဆး ျဖည္းျဖည္းထိုးႏိုင္ၿပီ လိုအပ္သလို ၃-၄နာရီျခားလွ်င္ ထပ္ထိုးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ 15 mg/kg/day ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲျခားကာ ၂ နာရီျခားတစ္ခါထိုးႏိုင္သည္။
၅ ႏွစ္အထက္: 5 to 10 mg အသားေဆး အေၾကာေဆးျဖည္းျဖည္းထိုးႏုိင္ၿပီး လိုအပ္သလို ၃-၄နာရီျခားၿပီး ထိုးႏိုင္သည္။

Diazepam (ဒိုင္ရာဇီပန္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Diazepam ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ေသာက္ေဆးျပား: 2 mg5 mg10 mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Diazepam ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္နီးကပ္ေနျပီဆိုပါက လြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအားႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

 Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဧပြီ 19, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဧပြီ 19, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။