Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Dextromethorphanအား ေလျပြန္ပိုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ (ဥပမာ – Sinusitis, အေအးမိျခင္း) ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းအားခဏတာသက္သာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ Dextromethorphanအားေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ နာတာရွည္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ – နာတာရွည္ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ emphysema) တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေတာက္ေလွ်ာက္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမ်ားအတြက္ ဆရာ၀န္မွမညႊန္ၾကားလွ်င္ မသံုးရပါ။ Dextromethorphanတြင္ Dextromethorphan ပါ၀င္၏။ ၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆးျဖစ္ၿပီးေခ်ာင္းဆိုးလိုစိတ္အားေလ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
အေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ အသက္ ၆ ႏွစ္္ေအာက္တြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိသက္ေသမျပရေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ အေအးမိသက္သာေစရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွ မညႊန္ၾကားပဲDextromethorphanကို မသံုးရပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ထုတ္ကုန္မ်ား (ဥပမာေဆးအာနိသင္ၾကာရွည္ေသာေဆးမ်ား) အားအသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ငယ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ မသံုးရပါ။ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပါတ္သတ္၍ အေသးစိတ္သိလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။
ဒီထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အေအးမိျခင္းအားကုသမေပးႏိုင္ပါ။ ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိုးမ်ားလဲ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးပမာဏကိုေသခ်ာလုိက္နာပါ။ Dextromethorphanအားကေလးအိပ္ေစရန္အတြက္ မသံုးရပါ။ အေအးမိေခ်ာင္းဆိုးေဆးမ်ားကိုဒီေဆးႏွင့္တြဲမသံုးပါႏွင့္ (ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားတြင္ၾကည့္ပါ) အေအးမိျခင္းေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသက္သာေစရန္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ဆရာ၀န္အားေမးပါ။ (အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း၊ စလိုင္းအား ႏွာေခါင္းထဲသို႔ အစက္ခ်ျခင္း၊ humidifier သံုးျခင္း)

Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Dextromethorphanအားသင္၏ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ၄ နာရီမွ ၁၂ နာရီျခားၿပီးေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ အစာအိမ္နာျခင္း ျဖစ္ပါကအစာသို႔မဟုတ္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ေရာေသာက္ပါ။ ေဆးအရည္ပံုစံျဖင့္ ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါကေဆးခ်ိန္သည့္ပစၥည္းကုိေသခ်ာသံုးပါ။ အိမ္သံုးဇြန္းအားေဆးခ်ိန္ရန္မသံုးရပါ။ ေဆးပမာဏမမွန္ႏိုင္ပါ။ suspension ကိုသံုးမည္ဆိုပါကေဆးမခ်ိန္ခင္ ေသခ်ာလႈပ္ခါေပးပါ။ ေဆးပမာဏသည္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား၊ သင္၏အသက္အရြယ္၊ ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ ကုသမႈအားတုန္႔ျပန္မႈအေပၚမူတည္ပါသည္။ Dextromethorphanအားကိုယ့္သေဘာႏွင့္သံုးမည္ဆိုပါကေဆးဗူးတြင္ပါေသာညႊန္ၾကားခ်က္ကိုဖတ္ခါ သင့္အသက္ရြယ္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ေဆးပမာဏကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ဆရာ၀န္မွ Dextromethorphanေသာက္ရန္ညႊန္ၾကားလွ်င္ အာနိသင္ေကာင္းေစရန္ မွန္မွန္ေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ဖို႔ မွတ္မိေနေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္တူညီေသာအခ်ိန္မွာသာေသာက္ပါ။
Dextromethorphanအားမသင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးျပဳပါက ျပင္းထန္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ – ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ေသျခင္း) ေဆးပမာတိုးျခင္း၊ အႀကိမ္ေရပိုေသာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားသည္ထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာေအာင္ ေသာက္ျခင္းမ်ိဴးမလုပ္ပါႏွင့္။ ညႊန္ၾကားမွသာေဆးကိုရပ္ပါ။
လကၡဏာမ်ားသည္ တစ္ပတ္ထက္ပိုၾကာေနပါကသို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးလာပါကသို႔မဟုတ္ သင့္၌ အဖ်ား၀င္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အကြက္ထျခင္းမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။ ဒီလကၡဏာမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာအခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္]
Dextromethorphanကိုတိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းကအေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္Dextromethorphanကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Dextromethorphanေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီးသိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳးသို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။

Dextromethorphanအား အိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်တာမ်ိဳးအား မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာ အေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Dextromethorphanအားေရခဲေသတၱာထဲ၌သိမ္းဆည္းျခင္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

Dextromethorphanမေသာက္ခင္ သင့္၌ Dextromethorphanသို႔မဟုတ္ တျခားေဆးမ်ားသို႔မဟုတ္ သင္သံုးမည့္ထုတ္ကုန္တြင္ပါ၀င္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အားေျပာပါ။ ေဆးဗူးခြံတြင္ပါေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
Monoamine Oxidase (MAO) inhibitor မ်ားဥပမာ -isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), and tranylcypromine (Parnate) မ်ားသံုးေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၂ ပတ္အတြက္ အသံုးရပ္ထားလွ်င္ Dextromethorphanအားမသံုးပါႏွင့္။
ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆး၊ မညႊန္ပဲေသာက္ေနသည့္ေဆးမ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ား၊ အာဟာရ ျဖည့္စြက္စာမ်ားႏွင့္ အပင္ထြက္ ပရေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေသာက္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ကိုေျပာပါ။
ေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သလိပ္အမ်ားႀကီးထြက္ၿပီးေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားပန္းနာရင္ၾကပ္၊ emphysema သို႔ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္းမ်ားရွိေနလွ်င္ သို႔ ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာပါ။
သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္ သို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏို႔တိုက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ Dextromethorphanသံုးေနစဥ္ ကိုယ္၀န္ရလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာပါ။
phenylketonuria (PKU – စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမဖြံ႔ျဖိဳးမႈအားကာကြယ္ရန္အတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာအစားအေသာက္အားစားေသာက္ရမည့္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာေရာဂါ) ရွိေနလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႕၀ါးစား၍ရႏိုင္သည့္ေဆးျပားမ်ားတြင္ dextromethorphanအားခ်ိဳေသာအရသာရွိေစရန္ aspartame မ်ားကိုထည့္ထားႏုိင္ၿပီး phenylalanine ပါလာႏုိင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္-
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ Cရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။]

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကိုမသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကိုမသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈ (အကြက္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ မ်က္ႏ်ာ ႏႈတ္ခမ္း လွ်ာ လည္ေခ်ာင္းတို႔တြင္ ဖူးေယာင္ျခင္းမ်ားရွိလာလွ်င္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။ ေအာက္ပါျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကdextromethorphanအားရပ္ၿပီး ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။
• ျပင္းထန္ေသာေခါင္းမူးျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းသို႔ စိတ္အလြန္လႈပ္ရွားျခင္း
• ကေယာက္ကတမ္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း
• အသက္ရွဴမွ်င္းျခင္း
• မျပင္းထန္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမွာဗိုက္နာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားခံစားရမႈမွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

dextromethorphanသည္သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္တျခားေသာေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီးေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအားအျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။)
ဤေဆးအားေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သင္၏ဆရာ၀န္မွ ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္တြဲမကုရန္ သို႔မဟုတ္ သင္ေသာက္ေနသည့္ေဆးမ်ားကိုေျပာင္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။
Clorgyline, Iproniazid, Isocarboxazid, Moclobemide, Nialamide, Pargyline, Phenelzine, Procarbazine, Rasagiline, Selegiline, Toloxatone, Tranylcypromine.

ဤေဆးအားေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ တြဲရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံးတြဲသံုးရန္ညႊန္ပါကသင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏသို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကိုေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။
Almotriptan, Amitriptyline, Amoxapine, Bupropion, Citalopram, Clomipramine, Desipramine, Desvenlafaxine, Dolasetron, Doxepin, Duloxetine, Escitalopram, Fentanyl, Fluoxetine, Fluvoxamine, Granisetron, Hydroxytryptophan, Imipramine, Levomilnacipran, Linezolid, Lorcaserin, Meperidine, Milnacipran, Mirtazapine, Nortriptyline, Palonosetron, Paroxetine, Protriptyline, Sertraline, Sibutramine, Tramadol, Trazodone, Trimipramine, Venlafaxine, Vortioxetine.

ဤေဆးႏွင့္ ေအာက္ပါေဆးမ်ားကိုတြဲသံုးလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာေဆးႏွစ္ခုတြဲသံုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈလဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံးတြဲသံုးရန္ညႊန္ပါကသင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏသို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကိုေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။
Abiraterone Acetate, Clobazam, Haloperidol, Quinidine, Vemurafenib.

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Dextromethorphanက အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကိုေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Dextromethorphanသည္သင္၏နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအားပိုဆိုးသြားေစျခင္းသို႔မဟုတ္ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကိုသင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကိုအသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။ အထူးသျဖင့္
• ပန္းနာရင္ၾကပ္ – Dextromethorphanသည္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုေလ်ာ့က်ေစေသာေၾကာင့္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေနစဥ္ အဆုတ္ႏွင့္ေလျပြန္အတြင္းရွိသလိပ္မ်ားကိုဟပ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။
• ဆီးခ်ိဳ – တစ္ခ်ိဳ႕ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ သၾကားပါတတ္ၿပီးေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားသက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။
• အသည္းေရာဂါ – Dextromethorphan ခႏၶာကိုယ္အတြင္းစုပံုလာႏုိင္ၿပီးမလိုလာအပ္သည့္အာနိသင္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
• နာတာရွည္ ေလျပႊန္ေရာင္ျခင္း emphysema
• ေခ်ာင္းဆိုးသလိပ္ပါျခင္း – Dextromethorphanသည္ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္စိတ္အားဖိႏွိပ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ အဆုတ္ႏွင့္ေလျပြန္အတြင္းသလိပ္မ်ားစုပံုလာႏိုင္ပါသည္။
• အသက္ရွဴေႏွးျခင္း – Dextromethorphanအသက္ရွဴႏႈန္းအားပိုေႏွးေစပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းအတြက္ လူႀကီးေသာက္ရန္ ပံုမွန္ပမာဏ
ေဆးေတာင့္၊အရည္၊ ေဆးျပား၊ အစက္ခ်ေဆးရည္: 10 to 30 mg orally every 4 to 8 hours.
ငံုေဆးျပား။ ။ 3 lozenges (10 mg each) orally every 6 to 8 hours.
Sustained-release: 60 mg orally every 12 hours.
လွ်ာေပၚေပ်ာ္၀င္ဖလင္ျပား: 15 to 30 mg orally every 6 to 8 hours.
အမ်ားဆံုးေဆးပမာဏ ။ ။ 120 mg/day.

ကေလးေတြအတြက္ Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းအတြက္ ကေလးေသာက္၇န္ ပံုမွန္ပမာဏ
အသက္ေလးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးပမာဏအားေသခ်ာမသတ္မွတ္ထားပါ။

၁ လမွ ၃လ: 0.5 to 1 mg orally every 6 to 8 hours.

၄ မွ ၆ လ: 1 to 2 mg orally every 6 to 8 hours

၇ လမွ ၁ႏွစ္ : 2 to 4 mg orally every 6 to 8 hours

၂ မွ ၆ ႏွစ္:
ေဆးရည္, ငံုေဆး, ေဆးျပား, အစက္ခ်ေဆးရည္: 2.5 to 7.5 mg orally every 4 to 8 hours.
5 mg/5 mL ေသာက္ေဆးရည္: 5 mL orally every 4 hours. Not more than 4 doses in 24 hours.
Sustained-release: 15 mg orally every 12 hours.
အမ်ားဆံုးေဆးပမာဏ: 30 mg/day.

၇ မွ ၁၂ ႏွစ္:
ေပ်ာ္၀င္ေဆးဖလင္ျပား: dissolve 2 strips on tongue every 6 to 8 hours.
ေဆးရည္, ငံုေဆး, ေဆးျပား,အစက္ခ်ေဆးရည္: 5 to 10 mg orally every 4 hours or 15 mg every 6 to 8 hours.
5 mg/5 mL oral liquid: 10 mL orally every 4 hours. Not more than 4 doses in 24 hours.
Sustained-release: 30 mg orally every 12 hours.
အမ်ားဆံုးေဆးပမာဏ: 60 mg/day.

၁၂ ႏွစ္အထက္:
ေဆးေတာင့္, ေဆးရည္, ငံုေဆး, ေဆးျပား, အစက္ခ်ေဆးရည္: 10 to 30 mg orally every 4 to 8 hours.
Sustained-release: 60 mg orally every 12 hours.
လွ်ာေပၚေပ်ာ္၀င္ဖလင္ေဆးျပား: 15 to 30 mg orally every 6 to 8 hours.
အမ်ားဆံုးေဆးပမာဏ: 120 mg/day.

Dextromethorphan (ဒက္စ္ထရိုမီသိုဖန္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

• Buckleys Cough
– Liquid, oral 12.5 mg/5 mL
• Creomulsion
– Syrup, oral 20 mg/15 mL
– Syrup, oral 5 mg/5 mL
• Creo-Terpin
– Liquid, oral 10 mg/15 mL
• Delsym
– Liquid, ER, oral dextromethorphan polistirex equivalent to dextromethorphan hydrobromide 30 mg/5 mL
• Diabetes CF
– Syrup, oral 10 mg/5 mL
• ElixSure Cough
– Liquid, oral 7.5 mg/5 mL
• Father John’s Medicine
– Syrup, oral 10 mg/5 mL
• Hold DM
– Lozenges 5 mg
• Little Colds Cough Formula
– Liquid, oral 7.5 mg/mL
• Long-Acting Cough Suppressant
– Liquid, oral 15 mg/5 mL
• Pediacare Children’s Long-Acting
– Liquid, oral 7.5 mg/5 mL
• Robafen Cough
– Capsules, oral 15 mg
• Robitussin Children’s Cough LA
– Syrup, oral 7.5 mg/5 mL
• Robitussin Cough Gels
– Capsules, oral 15 mg
• Robitussin Maximum Strength
– Syrup, oral 15 mg/5 mL
• Silphen DM
– Syrup 10 mg/5 mL
• Simply Cough
– Syrup, oral 5 mg/5 mL
• St. Joseph Cough Suppressant
– Liquid 7.5 mg/5 mL
• Sucrets DM
– Lozenges 10 mg
• Sucrets DM Cough
– Lozenges 10 mg
• Triaminic Long Acting Cough
– Liquid, oral 7.5 mg/5 mL
– Strip, oral 7.5 mg
• Trocal
– Lozenges 7.5 mg
• Tussin Cough
– Capsules, oral 15 mg
– Syrup, oral 15 mg/5 mL
• Vick’s DayQuil
– Liquid, oral 15 mg/15 mL
• Vick’s Formula 44 Cough Relief
– Liquid, oral 30 mg/15 mL

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017