Daflon (ဒက္ဖလြန္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Daflon® (ဒက္ဖလြန္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Daflon (ဒက္ဖလြန္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Daflon ကုိ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ႏွင့္ အျခားေသာ ေသြးလည္ပတ္မႈမေကာင္းေသာေရာဂါမ်ား တြင္အသုံးျပဳသည္။

Daflon (ဒက္ဖလြန္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

အစာစားခ်ိန္မ်ားတြင္ အစာႏွင့္တြဲ၍ေသာက္သုံးရမည္။

Daflon (ဒက္ဖလြန္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

ေဆးကုိ အခန္းတြင္းအပူခ်ိန္တြင္သာသိမ္းဆည္းရမည္။ေနေရာင္ၿခည္၊အစုိဓာတ္ ႏွင္႔ တုိက္ရုိက္မထိေတြ႔ရပါ၊ ေဆးပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဳမၿဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္း (သုိ႔) ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းၿခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးကုမၸဏီ ကြာၿခားမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ေဆးသိမ္းဆည္းပုံမ်ားလည္း ကြာၿခားနုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးေရာင္းသူကုိေမးျမန္းျခင္းၿဖစ္ေစ ေဆးဘူးတြင္ပါ၀င္ေသာ သိမ္းဆည္းမွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ရွဳျခင္းၿဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေဆးမ်ားကုိ ကေလးမ်ား တိရစာၦန္ မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။ ေဆးမ်ားကုိ ညြွန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ အိမ္သာကမုတ္တြင္း ေျမာင္းတြင္းသုိ႔ မစြန္႔ပစ္ရပါ။ ေဆးမ်ားကုိ အသုံးမၿပဳေတာ့သည္ျဖစ္ေစ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသည္ၿဖစ္ေစ ေသခ်ာစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။မည္သုိ႔မည္ပုံစြန္႔ပစ္ရမည္ကုိ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာက်ြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Daflon (ဒက္ဖလြန္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးကုိအသုံးမၿပဳမီ မိမိ၏ ဆရာ၀န္ကုိ

– ယခုလက္ရွိမိမိေသာက္သုံးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ား(အားေဆးမ်ား၊ ေဆးဖက္၀င္ သစ္ျမစ္သစ္ဖုမ်ား စသည္)

ေဆးမတည့္ျခင္းမ်ား၊ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးေသာေရာဂါအခံမ်ား၊ ယခုလက္ရွိေရာဂါအေျခအေနမ်ား

-ေဆး၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ အျခားေသာေရာဂါအေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့လ်ွင္

-ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိ႔တိုက္ခ်ိန္မ်ားျဖစ္လ်ွင္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ရမည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Daflon (ဒက္ဖလြန္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

တိရစာၦန္ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ သေႏၶသားထိခုိက္ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရပါ။

ထုိ႕ျပင္ လူသားစမ္းသပ္မွဳမ်ားတြင္လည္း ဆုိးကိ်ဳးေပးတတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမေတြ႕ရေသးပါ။

ေဆး၏အစြမ္းသတၱိမ်ားသည္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ထဲတြင္ပါ၀င္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေဆးေသာက္ေနစဥ္အတြင္းႏုိ႔မတုိက္သင့္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Daflon (ဒက္ဖလြန္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ အစာအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အာရုံေၾကာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ဟုတင္ျပထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ထုိအခ်က္မ်ားမွာေဆးရပ္ရန္မလုိပါ။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ ေဘးထြက္ဆုိးကိ်ဳးမ်ားမခံစားရပါ။ အထက္တြင္မေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ၾကံဳေတြ႔ရပါကဆရာ၀န္(သုိ႔) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံ တုိင္ပင္ႏုိင္ပါသည္။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Daflon (ဒက္ဖလြန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Daflonသည္ ယခုလက္ရွိေသာက္ေနေသာေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျပီး ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းလဲျခင္း ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ပုိျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားေရွာင္ရွားရန္ယခု မိမိအသံုးျပဳေနေသာေဆး(ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားထားေသာေဆးျဖစ္ေစ မိမိသေဘာျဖင့္ေသာက္ေသာေဆးျဖစ္ေစ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။) မ်ားကုိ ဆရာ၀န္(သုိ႔)ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္သင့္ပါသည္။ မိမိလုံျခံဳေရးအတြက္ ေဆးမ်ားကုိဆရာ၀န္ညြန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ သုံးစြဲျခင္း ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Daflon (ဒက္ဖလြန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Daflonသည္ အစားအေသာက္ အရက္တုိ႔ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မသုံးစြဲမီ မစားသုံးမီ ဆရာ၀န္မ်ား ေဆးဘက္ဆုိင္ရာက်ြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Daflon (ဒက္ဖလြန္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Daflon သည္ မိမိတြင္ရွိေသာ ေရာဂါ အေျခအေနကုိပုိဆုိးႏုိင္သကဲ့သုိ႕ ေဆး၏ပင္ကုိယ္လုပ္ေဆာင္မွဳ စြမ္းအင္မ်ားလည္းေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ပင္ကုိယ္ေရာဂါမ်ားရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္မ်ား ေဆးဘက္ဆုိင္ရာက်ြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ၾကိဳတင္အသိေပးရမည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Daflon (ဒက္ဖလြန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ပုံမွန္ – ေန႕လည္ထမင္းစားခ်ိန္၂ လုံးႏွင့္ညေနခင္းထမင္းစားခ်ိန္၂ လုံးေသာက္သုံးႏုိင္ပါသည္။

လိပ္ေခါင္းရွိလ်ွင္ ပထမ ၄ ရက္တြင္ တစ္ေန႕ ၆ လုံးေသာက္ရမည္။ေနာက္ ၃ ရက္တြင္ တစ္ရက္လ်ွင္ ၄ လုံးေသာက္ရမည္။

ကေလးေတြအတြက္ Daflon (ဒက္ဖလြန္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးမ်ားအတြက္လုံျခံဳမွဳမရွိသည့္အတြက္ ေဆးပမာဏသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။

အသုံးမျပဳမီေဆးအေၾကာင္းေကာင္းစြာနားလည္ရပါမည္။ လုိအပ္လ်ွင္ဆရာ၀န္ျဖစ္ေစ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ေစ တုိင္ပင္ရပါမည္။

Daflon (ဒက္ဖလြန္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

အလႊာပါးအုပ္ထားေသာ 500mg ေဆးလုံးမ်ား

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ေဆးအလြန္အကြ်ံ သုံးစြဲမွဳမ်ားတြင္ နီးစပ္ရာအေရးေပၚေဆးရုံေဆးခန္းသုိ႕သြားေရာက္ရမည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဆးေသာက္ရန္ေမ့ခဲ့လ်ွင္ သတိရရခ်င္းျပန္ေသာက္ပါ။ အကယ္၍ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္ရမည့္ေဆးအခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ပါက ေမ႔သြားေသာေဆးအတြက္မေသာက္ဘဲ ပုံမွန္အတုိင္းဆက္ေသာက္ပါ။ ေဆးပမာဏ ၂ ဆ မေသာက္ရပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။