Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Cyclophosphamideအား ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳၾက၏။ ၎သည္ ေဆးသြင္းကုေသာေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ဆဲလ္ႀကီးထြားမႈအားေႏွးေစျခင္း သို႔ ရပ္ေစျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
Cyclophosphamide သည္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တုန္႔ျပန္ေသာ သင္၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကိုလဲ က်ဆင္းေစသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတခ်ိဳ႕အား တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ကုမရေတာ့သည့္အခါ ဒီေဆးကိုသံုးပါသည္။
တျခားအသံုးမ်ား – ဤအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အသံုးမ်ားသည္ approved professional labeling တြင္ စာရင္းျပဳမထားေသာ္လည္း က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမွ ညႊန္ႏိုင္ေသာအသံုးမ်ားျဖစ္သည္။ ဒီအပိုင္းတြင္ပါေသာအသံုးမ်ားအား က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူမွ မညႊန္ၾကားပဲ မသံုးရပါ။
Cyclophosphamide အား Lupus ႏွင့္ Rheumatoid arthritis (အဆစ္အျမစ္ေရာင္ေလးဘက္နာေရာဂါ) အဂၤါအစားထိုးကုသရာ၌ ထိုအဂၤါအား ျပန္တိုက္ရာတို႔တြင္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Cyclophosphamide အား ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ရပါမည္။ ေဆးပမာဏသည္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ အေလးခ်ိန္၊ ကုသမႈအားတုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ တျခားေသာ ကုသမႈမ်ား (ဥပမာ တျခား ကင္ဆာေဆးသြင္းကုေဆးမ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံး) တို႔ေပၚမူတည္ပါသည္။ သင္သံုးေနသည့္ ေဆးမ်ားအားလံုး (မညႊန္ပဲေသာက္ေနေသာေဆးမ်ား၊ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ အပင္ထြက္ပရေဆးမ်ား) ကို ဆရာ၀န္ သို႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အား ေျပာျပပါ။
Cyclosporine ႏွင့္ ကုသေနစဥ္ ပံုမွန္ထက္ ေရပိုေသာက္ၿပီး ဆီးပိုစြန္႔ရပါမည္။ ထိုမွသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးအိမ္ဆိုင္ရာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆီးအိမ္ရွင္းေစရန္ ေရဘယ္ေလာက္မ်ား အႀကိမ္ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေသာက္သင့္သည္ကို ဆရာ၀န္အားေမးပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတိအက်လိုက္နာပါ။
ေဆးေတာင့္ေသာက္မည္ဆိုပါက တစ္ခုလံုးကိုမ်ိဳေပးပါ။ ေဆးေတာင့္အားဖြင့္ျခင္း ေခ်ျခင္း ၀ါးစားျခင္းမ်ား မလုပ္ရပါ။ ေပါက္ျပဲေနသည့္ေဆးေတာင့္ႏွင့္ထိမိပါက လက္ကိုေျပာင္ေနေအာင္ ေသခ်ာေဆးပါ။
ဤေဆးသည္ အေရျပားႏွင့္ အဆုတ္မွတဆင့္ စုပ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္မည့္သူမ်ား Cyclophosphamide အား မကိုင္တြယ္ရပါ။ သို႔မဟုတ္ ေဆးျပား ေဆးေတာင့္မ်ားမွ ဖုံမ်ားအား မရွဴမိေစရန္ ေနပါ။
ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မပါပဲႏွင့္ ေဆးပမာဏတိုးျခင္း သို႔ အႀကိမ္ေရပိုေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ က်န္းမာေရာအေျခအေနပိုမေကာင္းလာႏုိင္သလို ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါသည္။

Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

[ေယဘူယ် အသိေပးခ်က္ – ေဆးအမ်ားစုမွာ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ပါတယ္]
Cyclophosphamide ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္မထိုးေအာင္ႏွင့္စိုစြတ္မႈမရွိေအာင္ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ေဆးအေနအထားပ်က္ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္Cyclophosphamide ကို ေရခ်ိဳးခန္းတြင္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ိဳးေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ Cyclophosphamideေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းေသာပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေဆးဘူးအခြံ၌ပါေသာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကိုအျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ေဆး၀ါးအကုန္လံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Cyclophosphamideအားအိမ္သာထဲပစ္ခ်ျခင္း၊ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွေဆးခ်တာမ်ိဳးအားမလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုမလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ဒါမွမဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါမ်ားတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔ရာအေရးၾကီး၏။ ေဆး၀ါးမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သုိ႔စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္၏ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ေဆး၀ါးအမ်ားစုကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္းေတာ့ မျပဳလုပ္ရပါ)
Cyclophosphamide အားေရခဲေသတၱာထဲ၌သိမ္းဆည္းျခင္းကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ေအးခဲေအာင္မလုပ္ရပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေဆးတစ္ခုအားသံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ေကာင္းက်ိဳး ဆိုက်ိဳး ႏွစ္ခုကို ခ်ိန္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သင္ေရာသင့္ဆရာ၀န္ပါ အတူတူ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤေဆးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
အလက္ဂ်ီ
ဤေဆးႏွင့္ တျခားေဆးမ်ားအား ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္အားေျပာျပပါ။ အစားအစာ၊ ဆိုးေဆး၊ တာရွည္ခံေဆးမ်ား သို႕ တိရိစာၱန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူအား ေျပာပါ။ ဆရာ၀န္မညႊန္ပဲေသာက္ႏိုင္သည့္ေဆးဆိုပါက ဗူးတြင္ပါေသာ အညႊန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။
ကေလး
ဤေဆးအား ကေလးမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ထားၿပီး လူႀကီးႏွင့္မတူညီေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း သက္ေသျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အသက္ႀကီးသူမ်ား
ေဆးအမ်ားစုအား အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ တိတိက်က် မေလ့လာထားရေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွာကဲ့သို႔ တိတိက်က် အာနိသင္ျပမျပ မသိရပါ။ cyclophosphamide သံုးျခင္းအား အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ တျခားအသက္အရြယ္မ်ားၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ တိတိက်က်မရွိေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ား ရွိမည္ဟု မထင္ရပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

[ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္-
ယခုေဆး၀ါးကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယခုေဆး၀ါးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ D ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။]

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
• C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
• D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
• X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
• N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ အကြက္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ မ်က္ႏွာ ႏႈတ္ခမ္း သို႔ လွ်ာတြင္ ဖူးေယာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။
ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်င္ ဆရာ၀န္အား ဆက္သြယ္ပါ။
• ဆီးႏွင့္ ၀မ္းတြင္ ေသြးမ်ားပါျခင္း၊ ဆီးသြားစဥ္ နာျခင္း ပူျခင္း
• အေရျပားေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း၊ မူးေမ့လဲခ်င္သလိုလို ခံစားရျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ အာရံုစိုက္ရခက္ျခင္း
• ရုတ္တရတ္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း သို႕ အေနခက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလွ်င္ တရြီရႊီျမည္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊ လႈပ္ရွားလွ်င္ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊
• ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ တုပ္ေကြးမိသလို လကၡဏာမ်ား၊ ပါးစပ္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း နာျခင္း၊
• ေသြးေျခဥလြယ္ျခင္း၊ မူမမွန္ပဲေသြးယိုျခင္း (ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ မိန္းမကိုယ္ သို႔ စအိုတို႔မွ)၊ ခရမ္းေရာင္း သို႔ အနီေရာင္အေျပာက္မ်ား အေရျပားေအာက္တြင္ ေပၚျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ အန္ၿပီး ေရအလြန္ငတ္ျခင္းႏွင့္ အားနည္းျခင္း
• အသား၀ါျခင္း
• ျပင္းထန္ေသာ အေရျပားလကၡဏာမ်ား – ဖ်ားျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မ်က္ႏွာ သို႔ လွ်ာတို႔တြင္ ဖူးေယာင္ျခင္း၊ မ်က္လံုးပူျခင္း၊ အေရျပားနာျခင္း၊ အနီေရာင္ သို႔ ခရမ္းေရာင္အကြက္မ်ားထျခင္း (မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းတြင္ပ်ံ႕ျခင္း) ထို႔ေနာက္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားထျပီး ကြာက်ျခင္း။

တျခားေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား –
• ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
• ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
• အနာမက်က္ျခင္း
• ရာသီလာခ်ိန္မလာျခင္း
• အေရျပားအေရာင္ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
• ေျခသည္းလက္ည္းမ်ား အေရာင္ေျပာင္းျခင္း
တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ cyclophosphamide သံုးေနစဥ္ တစ္ဆင့္ခံကင္ဆာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရွိ၏။ ဤေဆးႏွင့္ပါတ္သတ္ေသာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
(ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ခံစားရမႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။)

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – Cyclophosphamideသည္ သင္အခုေသာက္သံုးေနသည့္ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ဓာတ္ျပဳမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ားက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုး၏စာရင္းကိုျပဳစုထားျပီး (စာရင္းလုပ္သည့္အခါဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ား၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနသည္မ်ား၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါရပါမည္။) ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူအား အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကိုေျပာင္းလဲျခင္းေတြမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။)

ဤေဆးအား ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သင္၏ဆရာ၀န္မွ ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္တြဲမကုရန္ သို႔မဟုတ္ သင္ေသာက္ေနသည့္ေဆးမ်ားကို ေျပာင္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ Rotavirus Vaccine, Live ( ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး)
ဤေဆးအား ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးရပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ တြဲရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံး တြဲသံုးရန္ညႊန္ပါက သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏ သို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကို ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။
Adenovirus Vaccine Type 4, Live, Adenovirus Vaccine Type 7, Live, Allopurinol, Amprenavir ,Atazanavir, Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live, Boceprevir, Carbamazepine, Ceritinib, Cobicistat, Cyclosporine, Darunavir, Doxorubicin, Doxorubicin Hydrochloride Liposome, Eslicarbazepine Acetate, Etanercept, Fosamprenavir, Fosphenytoin, Hydrochlorothiazide, Indinavir, Influenza Virus Vaccine, Live, Lopinavir, Measles Virus Vaccine, Live, Mumps Virus Vaccine, Live, Nelfinavir, Nevirapine, Nilotinib, Nitisinone, Pentostatin, Phenytoin, Ritonavir, Rubella , Virus Vaccine, Live, Saquinavir, Siltuximab, Smallpox Vaccine, St John’s Wort, Tamoxifen, Telaprevir, Tipranavir, Trastuzumab, Typhoid Vaccine, Varicella , Virus Vaccine, Warfarin, Yellow Fever Vaccine.

ဤေဆးႏွင့္ ေအာက္ပါေဆးမ်ားကိုတြဲသံုးလွ်င္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ ေဆးႏွစ္ခုတြဲသံုးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ကုသမႈလဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ခုလုံး တြဲသံုးရန္ညႊန္ပါက သင္၏ဆရာ၀န္သည္ ေဆးပမာဏ သို႔ ေသာက္ရမည္အခ်ိန္တို႔ကို ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။
Ondansetron, Thiotepa.

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Cyclophosphamideက အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေခ်ရွိမရွိကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Cyclophosphamideသည္ သင္၏ နဂိုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအား ပိုဆိုးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးသက္ေရာက္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအကုန္လံုးကို သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အသိေပးဖို႔ အေရးၾကီး၏။ အထူးသျဖင့္ –
• ေရေက်ာက္ (မၾကာခင္မွျဖစ္ထားလွ်င္လဲေျပာရမည္)
• ေရယုန္ – ခႏၱာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ ပ်ံ႕သြားႏိုင္သည္။
• ေဂါက္ေရာဂါရွိလွ်င္
• ဆီးေက်ာက္ေရာဂါရွိလွ်င္ – Cyclophosphamide သည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ Uric Acid (ယူရစ္အက္ဆစ္) ကိုျမင့္တက္ေစၿပီး ၎အက္စစ္သည္ ဆီးေက်ာက္ႏွင့္ ေဂါက္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
• ကူးစက္ေရာဂါ – ကူးစက္ပိုးအား ခႏၶာကိုယ္မွ ျပန္တိုက္ႏုိင္စြမ္း က်ႏိုင္သည္။
• ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ – ခႏၶာကိုယ္မွ မစြန္႔ထုတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Cyclophosphamide အာနိသင္ မလိုအပ္ပဲ အမ်ားႀကီးတိုးသြားႏုိင္ပါသည္။
• Adrenal ဂလင္းမ်ား မထုတ္ခင္ – Cyclophosphamide ၏ အဆိပ္အာနိသင္ ပိုတိုးႏိုင္သည္။ ေဆးပမာဏ ထိန္းညွိျခင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
• အက်ိတ္ဆဲလ္မ်ားစုျခင္း – အက်ိတ္ဆဲလ္မ်ား ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီတြင္းသို႔ ေဖာက္၀င္ႏုိင္ၿပီး Cyclophosphamide ပမာဏမ်ားလွ်င္ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီဖိႏွိပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
အေၾကာထိုးေဆး။ ။ သူ႕ခ်ည္းပဲထိုးမယ္ဆိုလွ်င္ ေသြးနွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမရွိတဲ့ လူနာေတြအတြက္ ကေနဦးထိုးေဆးပမာဏမွာ ၄၀ မွ ၅၀ mg/kg ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္ေက်ာ္အထိ ထိုးရပါမည္။ ေနာက္တမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ၁၀ မွ ၁၅ mg/kg ကို ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္တိုင္း ထိုးရပါမည္ သို႔မဟုတ္ ၃ မွ ၅ mg/kg ကို တစ္ပတ္မွ ၂ ၾကိမ္ထိုးနိုင္ပါသည္။
ေသာက္ေဆး ။ ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေနဦးပမာဏ နွင့္ ဆက္လက္ေသာက္သံုးရမည့္ပမာဏမွာ ၁ မွ ၈ mg/kg/day ထိျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သားဥအိမ္ကင္ဆာအတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ

အေပၚရံသားဥကင္ဆာအတြက္ေဆးေပးမယ္ဆိုလွ်င္။ ။
ပထမရက္မွာ အေၾကာတြင္းသို႔ ၆၀၀ mg/m2 ကို carboplatin (ကာဗိုပလက္တင္) သို႔ cisplatin (ဆစ္ပလက္တင္)တို႔နွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၈ ရက္ျပည့္တိုင္း တစ္ၾကိမ္ျပန္ထိုးေပးရမွာပါ။

Multiple Myeloma အတြက္ လူႀကီးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
(M2 protocol အရ တျခားကင္ဆာေဆးေတြနွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး)
ပထမတစ္ရက္မွာ 10mg/kg ကို အေၾကာထဲ ထိုးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေတြအတြက္ Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
အေၾကာထိုးေဆး။ ။သူ႕ခ်ည္းပဲထိုးမယ္ဆိုလွ်င္ ေသြးနွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမရွိတဲ့ လူနာေတြအတြက္ ကေနဦးထိုးေဆးပမာဏမွာ ၄၀ မွ ၅၀ mg/kg ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္ေက်ာ္အထိ ထိုးရပါမည္။ ေနာက္တမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ၁၀ မွ ၁၅ mg/kg ကို ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္တိုင္း ထိုးရပါမည္ သို႔မဟုတ္ ၃ မွ ၅ mg/kg ကို တစ္ပတ္မွ ၂ ၾကိမ္ထိုးနိုင္ပါသည္။
ေသာက္ေဆး ။ ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေနဦးပမာဏ နွင့္ ဆက္လက္ေသာက္သံုးရမည့္ပမာဏမွာ ၁ မွ ၈ mg/kg/day ထိျဖစ္နိုင္ပါသည္။

Nephrotic Syndrome (ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး) အတြက္ ကေလးသံုးရန္ ပံုမွန္ေဆးပမာဏ
ကေလးေတြမွာ အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲမွဳရွိတဲ့ nephrotic syndrome ျဖစ္ေၾကာင္းျပတဲ့ biopsy (အသားစနမူနာစစ္ေဆးမွဳ) အတြက္သံုးမယ္ဆိုလွ်င္ ေသာက္ေဆးပမာဏ ၂.၅ မွ ၃ mg/kg/day ကို ရက္၆၀ မွရက္၉၀ ထိေသာက္ရန္ အၾကံေပးပါတယ္။

Cyclophosphamide (ဆိုင္ကလိုေဖာ့စ္ဆမိုက္ဒ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Cyclophosphamide ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
၂၅ mg ၊ ၅၀ mgေဆးျပားမ်ား။
၅၀၀ mg; ၁ g; ၂ g ထိုးေဆးမ်ား။

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။ ေဆးလြန္ေသာ လကၡဏာမ်ား –
• ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေသြးေျခဥျခင္း ေသြးယိုျခင္း
• ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း အားနည္းျခင္း
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ ကူးစက္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား
• ေျခေထာက္၊ ေျခက်င္း၀တ္ သို႔ ေျခဖ၀ါးမ်ား ဖူးေယာင္ျခင္း
• ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Cyclophosphamide ကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့ပါက (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမန္ဆံုးေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေသာက္သံုးရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္နီးကပ္ေနျပီဆိုပါကလြတ္သြားေသာအၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္၌ပင္ ေသာက္လုိက္ပါ။ ေဆးပမာဏအားႏွစ္ဆတိုးေသာက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါႏွင့္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 9, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 9, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။