Chantix® (ခ်န္းတစ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Chantix® (ခ်န္းတစ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Chantix® (ခ်န္းတစ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာမွာ အကူအညီေပးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းတိုးေစရန္ ပညာေပး၊ အားေပးျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း ေတြပါ၀င္တဲ့ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္နဲ႔အတူ ဒီေဆးကိုအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာ၊ နွလံုးအဆုတ္ေရာဂါေတြရဲ႔အႏၱရာယ္ေတြမွလည္း ေလ်ွာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ဦးေနွက္အတြင္းေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္ေစတဲ့ နီကိုတင္းရဲ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တားျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

Chantix® (ခ်န္းတစ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

နည္းလမ္းမ်ားစြာအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။

ပထမနည္းလမ္းကေတာ့  ဒိီေဆးစအသံုးမျပဳခင္မွာ ေဆးလိပ္ျဖတ္မယ့္ရက္ကို သတ္မွတ္ထားရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္မယ့္ရက္မေရာက္ခင္ တစ္ပတ္အလုိမွာ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း ေဆးကိုစအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ ေဆးကိုစသံုးတဲ့အခါမွာ 0.5-milligramေဆးျပား တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ ၃ရက္အသံုးျပဳ၇မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ 0.5-milligramေဆးျပား တစ္ေန႔၂ၾကိမ္ ေလးရက္စာအသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္မက္ဆိုးမက္ျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြက္ုိ နည္းေအာင္ ေဆးပမာဏကုိျဖည္းျဖည္းခ်င္းတုိးေပးသြားသင့္ပါတယ္။ ပထမအပတ္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ဖို႔အဆင္ေျပပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ေရာက္ရင္ေတာ့ ေဆးလိပ္စျဖတ္သင့္ပါတယ္။ က်န္တဲ့၁၂ပတ္စာကုသမႈအခ်ိန္ေတြအတြင္း ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတဲ့ပမာဏကို တစ္ေန႔၂ၾကိမ္အသံုးျပဳသြားသင့္ပါတယ္။

ဒုတိယနည္းကေတာ့ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ရက္မေရြးခ်ယ္ရေသးခင္မွာ စအသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 0.5-milligramစအသံုးျပဳရမွာျဖစ္ျပီး ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း တုိးျပီးအသံုးျပဳသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသမႈေပးေနတဲ့၈ရက္ကေန ၃၅ရက္အတြင္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ရက္ေရာက္ရင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ဘယ္နည္းနဲ႔သံုး ကိစၥမရွိပါဘူး။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဂရုတစိုက္လုိက္နာသင့္ပါတယ္။

အစားစားျပီးေနာက္မွာ ေဆးကုိေရတစ္ခြက္အျပည္႔နဲ႔ေသာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္နုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ သင့္ဆရာ၀န္ကတတိယနည္းလမ္းကို ညႊန္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုေသခ်ာလုိက္နာရမွာျဖစ္ျပီး ညႊန္ထားတဲ့အတုိင္း ေဆးလိပ္ကိုေလ်ွာ့ပါ။

Chantix® (ခ်န္းတစ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

အလင္းေရာင္တုိက္ရိုက္က်ေရာက္တဲ့ေနရာနဲ့

စိုထိုင္းဆရွိတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ေဝးေဝး အခန္းအပူခ်ိန္မွာထားသင့္အပါတယ္။ ေဆးမပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ ေရခ်ိဳးခန္းေရခဲေသတၱာစတာေတြထဲမွာ မသိမ္းသင့္ပါဘူး။ အမ်ိဴးအစားေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းနုိင္တ့ဲပံုစံေတြလည္း ကြဲနုိင္ပါတယ္။ ေဆးညႊန္းမွာပါတဲ႔အတုိင္း ေသခ်ာသိမ္းဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႕အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ေတြနဲ႔ ေဝးေဝးမွာ ထားသင့္ပါတယ္။ ေရေျမာင္းေတြအိမ္သာစတာေတြထဲကုိ ညႊန္ထားထားျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ သြန္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အသံုးျပဳနု္ိင္တဲ႔ေန႔ရက္ေက်ာ္သြားျပီဆိုရင္ သို႔ ္မလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေသခ်စြန္႔႔႔ပစ္သင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုစိတ္ခ်လက္ခ်စြန္႔ပစ္နိုင္လဲဆိုတာေတြကို  ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္နိုင္ပါတယ္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Chantix® (ခ်န္းတစ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

မသံုးခင္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္ကိုေျပာျပသင့္ပါတယ္။

 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ သို႔ နို႔တုိက္မိခင္ျဖစ္ခဲ့ရင္
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ နို္႔တုိက္ေက်ြးေနခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္္ညႊန္ၾကားထားတဲ့ေဆးကိုသာ ေသာက္သင့္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အျခားေဆးေတြမွီ၀ဲေနရ၇င္
 • ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ အလြယ္္တကူ၀ယ္ယူနိုင္တဲ႔ ျဖည့္စြက္ေဆးစတဲ႔ မည္သ္ို႔ေသာေဆးမ်ိဳးမဆုိ ပါ၀င္ပါတယ္။
 • Chantix®   သို႔ အျခားေသာေဆးမ်ားနဲ႔ ဓာတ္မတည့္မႈေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္
 • အျခားေသာမက်န္းမာမႈေတြရွိခဲ႔မယ္ဆိုရင္

အရင္တုန္းကသံုးခဲ့ဖူးျပီး ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ မသံုးသင့္ပါဘူး။

ျပင္းထန္တဲ့ဓာတ္မတည္႔မႈမ်ား – အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ မ်က္နွာ၊နႈတ္ခမ္း၊ လွွ်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း၊ လည္ပင္းေရာင္ျခင္း

ျပင္းထန္တဲ့အေရျပားတုန္႔ျပန္မႈမ်ား- ပါးစပ္ေပါက္ျပဲျခင္း၊ အေရျပားအဖိမ့္မ်ား ကြာက်ျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Chantix® (ခ်န္းတစ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ နို္႔တုိက္ေက်ြးေနခ်ိန္မွာ စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးနုိင္တယ္လို႔ေတာ့ မေျပာနိုင္ေသးပါဘူး။ မသံုးခင္မွာ ရလာနိုင္တဲ့အက်ိိဳးဆက္ေတြကို သင့္ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆး၀ါးစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အစည္းအရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အႏၱရာယ္ရွိနိုင္ေခ်အုပ္စု Cမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

FDA ကိုယ္၀န္ေဆာင္အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေခ်အုပ္စုမ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • A=အႏၱရာယ္မရွိ
 • B=အခ်ိဳ႔ေသာေလ့လာမႈေတြအရ အႏၱရာယ္မရွိ
 • C=အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေခ်အနည္းငယ္ရွိသည္
 • D=အႏၱရာယ္ေပးနုိင္ေခ်ရွိသည္။
 • X=မသံုးသင့္
 • N=မသ္ိ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Chantix® (ခ်န္းတစ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ေတြ႔ရမ်ားတဲ့ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးေတြကေတာ့

မအီမသာျဖစ္ျခင္း ( လေပါင္းမ်ားစြာ) အန္ျခင္း

၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေလ

အိပ္မေပ်ာျ္ခင္း

အိပ္မက္ဆန္းဆန္းမ်ားမက္ျခင္း

ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိခဲ႔မယ္ဆုိရင္ ေဆးရပ္လုိကျ္ပီး ဆရာ၀န္ခ်က္ခ်င္းေခၚသင့္ပါတယ္။

တက္ျခင္း

သတ္ေသလို႔သည့္အေတြးမ်ား ၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထိခိုက္နာက်င္ေစလုိသည့္အေတြးမ်ား

အိပ္မက္ဆန္းမ်ား ၊ အိပ္ေနစဥ္လမ္းေလ်ွာက္ျခင္း၊ အိပ္စက္ရာတြင္အခက္အခဲရွိျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရးပိုဆိုးရြားလာျခင္း  စိ္တ္ခံစားခ်က္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ စိတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း

နွလံုးေရာဂါထျခင္းလကၡဏာမ်ား- ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ ေမးရိုးမ်ားပခံုးမ်ားအထိပါေအာင့္ျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေခြ်းထြက္မ်ားျခင္း

ေလျဖတ္ျခင္းလကၡဏာမ်ား- ရုတ္တရက္ထံုျခင္း၊ အားနည္းျခင္း ( အထူးသျဖင့္ကိုယ္တစ္ျခမ္း) ၊ စကား၀ါးျခင္း၊ အျမင္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား မညီမွ်မႈမ်ား

ျပင္းထတ္တဲ့အေရျပားတုန္႔ျပန္မႈမ်ား- အေရျပားနီျခင္း၊ ေ၇ာင္ျခင္း၊ ပါးစပ္အတြင္းေပါက္ျပဲျခင္း။ အေရျပားအဖိမ့္မ်ား ၊ ေပါက္ျပဲျခင္း၊ ကြာက်ျခင္း

ျပင္းထန္တဲ့ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား ( အဖုအပိမ့္ထျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ ယားျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္တင္းက်ပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္မ်က္နွာနႈတ္ခမ္းလ်ွာေ၇ာင္ျခင္း၊  လည္ပင္းေရာင္ျခင္းေတြရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ အေရးေပၚအကူအညီခ်က္ခ်င္းေခၚသင့္ပါတယ္။

လူတိုင္းေတာ့ မၾကံဳရနုိင္ပါဘူး။ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ုဳိးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Chantix® (ခ်န္းတစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

သင္လတ္တေလာမွီဝဲေနတဲ့အျခားေဆးေတြနဲ့ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းသြားတာေတြ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ပိမ်ားလာတာမ်ိဳးေတြျဖစ္နို္င္ပါတယ္။

ဒါေတြကို ေရွာင္နုိင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ သင္မွီဝဲေနတဲ႔ ေဆးစာရင္းေတြကို ဆရာ၀န္္ေတြေဆး၀ါးတတ္ကြ်မ္းနားလည္သူေတြကိုေျပာ ျပထားသင့္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆးရပ္လိုက္တာမ်ိဳးေတြေဆးစေသာက္တာမ်ိဳးေတြ ေဆးပမာဏေျပာင္းတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္္ပါဘူး။ အင္ဆူလင္၊ theophylline, warfarinစတဲ႔ေဆးေတြကုိ ခႏဓာကိုယ္ကဖယ္ထုတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနုိင္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီေဆးေတြရ႕ဲေဆးပမာဏကို ဆရာ၀န္ခ်ိန္ညွိေပးဖုိ႔လုိပါလ္ိမ့္မယ္။

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Chantix® (ခ်န္းတစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

အျပန္အလွန္သက္ရာက္မႈေတြေၾကာင့္္ ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းသြားတာေတြ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးပိုမ်ားလာေတြ ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။ ေဆးအသံုးမျပဳခင္မွာ ဆရာဝန္နဲ႕ ရလာနုိင္တဲ႔အက်ိိဳးုဆက္ေတြကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဒိီေဆးက အရက္ကိုျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္းေပၚမွာ ေျပာင္းလဲမႈေပးနုိင္ပါတယ္။ ဒီေဆးကုသမႈခံယူေနတဲ့လူနာတစ္ခ်ိဳ႔မွာ အရက္ကိုခံနုိင္ရည္ေလ်ာ့သြားနုိင္ပါတယ္။ အရက္ပိုမူးသြားျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြက္ိုမမွတ္မိေတာ့ျခင္း စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Chantix® (ခ်န္းတစ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို သက္ေရာက္နုိ္င္ပါတယ္။ သင့္က်န္းမာရးအေျခအေနပိုဆိုးသြားတာမ်ိဳး ေဆးအာနိသင္ေျပာင္းသြာတာမ်ိဴးေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ လတ္တေလာက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြ မွန္သမွ်ကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တတ္က်ြမ္းနားလည္သူေတြကို ေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။

အျပန္အလွန္သက္ေ၇ာက္မႈေပးနုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကေတာ့

အာရံုေၾကာနဲ႔စိတ္ေ၀ဒနာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

အရက္ေသာက္ျခင္း

နွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းျခင္း

အတက္ေရာဂါ

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Chantix® (ခ်န္းတစ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္

ပထမေန႔မွ တတိယေန႔- 0.5 mg ေသာက္ေဆး တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္

စတုတၳေန႔မွ သတၱမေန႔ -0.5 mg ေသာက္ေဆး တစ္ေန၂ၾကိမ္

၈ရက္ေျမာက္ေန႔မွ ကုသမႈျပီးသည္အထိ- 1 mg ေသာက္ေဆး တစ္ေန၂ၾကိမ္

ကေလးေတြအတြက္ Chantix® (ခ်န္းတစ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးေတြအတြက္ ပမာဏကိုသတ္မွတ္မထားပါဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ စိတ္မခ်ရမႈေတြျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အသံုးမျပဳခင္မွာ စိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္႔ျပည့္ဝဝနားလည္ထားသင့္ပါတယ္။ ပိုျပီးသိလိုတာေတြကို သင့္ဆရာ၀န္တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေနြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Chantix® (ခ်န္းတစ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

ေအာက္ပါပံုစံေတြနဲ႔ ရနိုင္ပါတယ္။

ေဆးျပား၊ ဖလင္အုပ္ထားေသာ- varenicline tartrate 0.5mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုးအရးေပၚခန္းေတြကို ဆက္သြယ္သင္႔ပါတယ္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

တတ္နုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ မွီ၀ဲသင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္မွီဝဲရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ နီးကပ္ေနမယ္ဆိုရင္ လြတ္သြားတဲ႔ပမာဏကို ေက်ာ္ျပီး အခ်ိန္စာရင္းအတုိင္း ပံုမွန္ဆက္ေသာက္သင့္ပါတယ္။ နွစ္ၾကိမ္အသံုးျပဳဖို႔မလိုပါဘူး။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇန်နဝါရီ 10, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇန်နဝါရီ 10, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ