Bosentan

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Bosentan Brand Name(s): Bosentan and Bosentan.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Bosentan ကိုဘာအတြက္ အသံုးျပဳသလဲ။

Bosentan သည္ အဆုတ္တြင္း ေသြးေၾကာဖိအားမ်ားျခင္း ကို ကုသရန္
အသံုးျပဳသည့္ေဆးျဖစ္သည္။ အဆုတ္တြင္း ေသြးေၾကာဖိအားမ်ားျခင္းသည္ endothelin-1 အန္ဒိုသီလင္-၁ ဓာတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုယူဆရသည္။ ဤ Bosentan ေဆးသည္ endothelin-1 ၏ သက္ေရာက္မႈကို ပိတ္ဆို႔ကာ အဆုတ္တြင္း ေသြးေၾကာဖိအားမ်ားျခင္းကို သက္သာေစျပီး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုလဲ ေလ်ာ့က်ေစသည္။

Bosentan ကို ဘယ္လိုေသာက္သင့္သလဲ။

ဤေဆးကို တေန႔လွ်င္ ၂ ၾကိမ္( မနက္တၾကိမ္ ညေနတၾကိမ္) အစာမစားခင္ျဖစ္ေစ အစာစားျပီးျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္သံုးနိုင္သည္။

ေဆးပမာဏ သည္သင္၏ ေရာဂါအေျခအေန၊ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ နွင့္ ေဆး၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေပၚမူတည္သည္။ဆရာဝန္သည္ ေဆးပမာဏနည္းနည္းနွင့္
စတင္
ညႊန္ၾကားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးပမာဏတိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆးအာနိသင္ အျပည့္အဝရရွိေစရန္ ေဆးကိုပံုမွန္ေသာက္သံုးရမည္။

ေဆးကိုေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္ မပ်က္မကြက္ ေသာက္သံုးရမည္။

ဆရာဝန္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေဆးကို မျဖတ္ရပါ။ ေဆးကိုရုတ္တရက္ျဖတ္လိုက္ပါက
မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးျဖတ္မည္ဆိုပါက ေဆးကို ေလွ်ာ့ေသာက္ရင္းသာ တျဖည္းျဖည္းျဖတ္သင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အစီစဥ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ေဆးကိုေသာက္သံုးျခင္း ရွဴ႐ိႈက္ျခင္း မျပဳရ။ ေဆးကို ခ်ိဳးေသာက္ျခင္း အမႈန္႔က်ိ္တ္ေသာက္ျခင္းမျပဳရ။

Bosentan ကို ဘယ္လုိသိမ္းရမလဲ။

Bosenten ကို တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ ထားကာအခန္းအပူခ်ိန္တြင္သိမ္းဆည္းရမည္။ေဆးပ်က္ဆီးျခင္းကို
ကာကြယ္ရန္Bosentanကိုေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ေရခဲေသတၱာထဲတြင္
မထားရ။Bosentanသည္တံဆိပ္ေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကြဲျပားနိုင္သည္။သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အတြက္ ေဆး၏ ဘူးခံြကို အျမဲစစ္ေဆးရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူအားေမးျမန္းပါ။
ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိပဲ Bosentan ကို အိမ္သာထဲစြန္႔ပစ္ျခင္း ေရဆင္းပိုက္ထဲ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား မျပဳရ။ ေဆးသက္တမ္းကုန္ပါက သို႔မဟုတ္ ေဆးကိုအသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ပါက သင့္ေလွ်ာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကုိ မည္သို႔စြန္႔ပစ္ရမည္ကို ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔တိုင္ပင္ျပီးမွ စြန္႔ပစ္ပါ။

သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား

Bosentan ကိုမေသာက္မီ ဘာေတြသိသင့္သလဲ။

Bosentan ကိုမေသာက္မီ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူကို ဤေဆး သို႔ဟုတ္ အျခားေဆးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္မတည့္မႈ ရွိပါက
ၾကိဳတင္ေျပာျပထားပါ။ ဤေဆးတြင္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္နိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူကို အေသးစိပ္ ေျပာျပထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေဆးကို စတင္မသံုးစြဲမီ ဆရာဝန္ သို႔ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္သူကို သင္၏ေရာဂါရာဇဝင္ အထူးသျဖင့္ အသည္းေရာဂါ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ
ရွိမရွိ ၾကိဳတင္ အသိေပးထားပါ။

ဤေဆးသည္ ထိုင္းမိႈင္းေစနိုင္သည္။ အရက္ နွင့္မူးယစ္ေဆး တုိ႔သည္ ပို၍ထုိင္းမိႈင္းေစသည္။ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားနွင့္
သတိထားရမည့္စက္ယႏၱရားမ်ား မေမာင္းသင့္ပါ။ အရက္ ေသာက္ျခငး္ကို ေရွာင္ရမည္။ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေနပါက ဆရာဝန္ကို အသိေပးပါ။ အရက္သည္ အသည္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ပို၍ဆိုးရြားေစနုိင္သည္၊

ဤေဆးကို ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ မေသာက္ရ။ ေသာက္ပါက သေႏၶသားကို
ထိခိုက္ေစနို္င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေဆးေသာက္စဥ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ မရွိေစရန္ သတိျပဳရမည္။ အနည္းဆံုး သေႏၶတားနည္း ၂မ်ိဳး ( ကြန္ဒံု သံုးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္တားေဆးေသာက္ျခင္း) တုိ႔ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ အကယ္၍ ကိုယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္ သို႔ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု သံသယ ရွိလွ်င္
ဆရာဝန္အား မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာျပပါ။

ေဆးအာနိသင္သည္ မိခင္နို႔ရည္တြင္း မပါနုိင္ဟု အတိက်မေျပာနိုင္ေပ။
ရင္ေသြးအႏၱရာယ္ ရွိနိုင္သျဖင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ နို႔မတိုက္မီ
ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ နို႔တိုက္စဥ္အတြင္း အႏၱရာယ္ ကင္းပါသလား။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္နွင့္ နို႔တိုက္စဥ္အတြင္း Bosentan ေဆး၏
သက္ေရာက္မႈကို စမ္းသပ္ထားျခင္း မရွိပါ။ Bosentan ေဆးေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲေဆြးေႏြးပါ။ ဤ Bosentan သည္ အေမရိကန္နုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္နိုင္ေခ် အဆင့္
X တြင္ ရွိသည္။

FDA ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္နိုင္ေခ် အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

· A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။

· B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။

· C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။

· D = ဆိုးကိ်ဳးရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။

· X = ေသာက္သံုးရန္မသင့္ပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)

· N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Bosentan ေၾကာင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္နိုင္သလဲ။

မူးေဝထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ မ်က္ႏွာနီရဲျခင္း၊ အစာအိမ္ ေအာင့္ျခင္း၊
ေမာပန္ႏြမ္းနယ္ျခင္း မ်ားျဖစ္နိုင္သည္။ အကယ္၍ ဤဆိုးက်ိဳးမ်ား မေပ်ာက္ပဲ က်န္ရွိေနပါက သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက ဆရာဝန္ သို႔ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။
ဆရာဝန္က ဆုိးက်ိဳးထက္ ေကာင္းက်ိဳးပိုမ်ားသည္ဟု ယူဆ၍ ဤေဆးကို
ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ဤေဆးကိုေသာက္သံုးသူ အမ်ားစုတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။

ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း ေအာက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာတခုခု ျဖစ္ေပၚပါက ဆရာဝန္အား
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ ( ႏွလံုးခုန္ ျမန္ျခင္း၊
အလြန္မင္းေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေျချခင္းဝတ္ ေယာင္ရမ္းျခင္း၊ ရုတ္တရက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း)
မူးေမ့လဲျခင္း၊ အသက္ရွဴ ၾကပ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း အစရွိသည့္ လကၡဏာမ်ားသည္ ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း အလြန္ျပင္းထန္သျဖင့္ ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္းေျပာရန္ လိုအပ္သည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ဤေဆးသည္ သုတ္ေကာင္ရည္ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစနိုင္သျဖင့္
ဆရာဝန္ႏွင့္ အေသးစိပ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္သည္။

အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈသည္ ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း အဖ်ားၾကီးျခင္း၊
အက်ိတ္ေစ့မ်ားေရာင္ရမ္းျခင္း၊
အနီကြက္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ လွ်ာ ႏွင့္ လည္ပင္းမ်ား ယားယံျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အလြန္မင္းမူးေဝျခင္း၊
အသက္႐ွဴၾကပ္ျခင္း စသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။

ေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မည္သူမွ ျဖစ္ပြားဖူးျခင္းမရွိပါ။
သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပမထားသည့္ ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕လဲ
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပါက
ဆရာဝန္ သို႔ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြဟာ Bosentan နဲ႔ ဓာတ္ျပဳမႈ ရွိသလဲ။

ဆိုက္ကလိုစပိုရင္၊ ဂလစ္ဗ်ဴရိုက္ ကဲ့သို႔ ေဆးဝါးမ်ားသည္ Bosentan ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈ ရွိသည္။Bosentan ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဖယ္ရွားေစနိုင္ေသာ အျခားေဆးမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ- အမ္မီယိုဒရုန္း၊ စီမီတဒင္း၊ တာခရိုလိမက္စ္၊ စိန္႔ဂၽြန္း ၾကြက္နို႔ ႏွင့္ အျခားမိႈသတ္ေဆးမ်ား ( အိုင္ထရာနဇိုး၊ ကီတိုကိုနဇိုး) ၊ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား (ဥပမာ အယ္ရီသရိုမိုင္ဇင္) ၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ပရိုးတီးေရ႕စ္တားေဆးမ်ား ( ရီတုိနဗာ)၊ တီဗြီေဆးျဖစ္ေသာ ရိုင္ဖန္ပဇင္ နွင့္ အျခားေဆးမ်ား
ပါဝင္သည္။

ဤေဆးသည္ အျခားေဆးမ်ား၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကုိ ခႏၶာကိုယ္မွစြန္႔ပစ္နႈန္းကိုလဲ
ျမန္ဆန္ေစသည္။ ဥပမာ- စတတင္အုပ္စုု ေသြးတြင္းအဆီက်ေဆးမ်ား ( လုိဗာစေတတင္၊ စင္ဗာစေတတင္)၊ ဝါဖရင္ ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုးအတြက္ေဆးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေအစန္နာပရီဗာ၊ အြန္ဘီတက္စ္ဗာ၊
ပရိုက္တာပရီဗာ၊ ရီတိုနဗာ)။

ဤေဆးသည္ သေႏၶတားေဆး၊ သေႏၶတားကပ္ခြာ၊ သေႏၶတားသားေရကြင္းကဲ႔သို႔
ေဟာ္မုန္းပါသည့္ ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုုယ္ဝန္ရတတ္သည္။ ဤေဆးကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ သေႏၶတားနည္းကို အသံုးျပဳပါ။ ကိုယ္ဝန္တားျခင္း မေအာင္ျမင္သည့္ လကၡဏာျဖစ္ေသာ ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚပါက
ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။
Bosentan သည္ ယခုလက္ရွိ သင္ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို တိုးေစျခင္း ေလ်ာ့ေစျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို တိုးေစျခင္း ျဖစ္ပြားတတ္သည္။
ထုိသို႔ ေဆးအခ်င္းခ်င္း ဓာတ္ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္နုိင္ရန္ လက္ရွိသင္ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးမ်ား၏စာရင္းကို အညႊန္းပါေသာေဆး၊ အညႊန္းမပါေသာေဆး၊ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားမွထုတ္ေသာေဆးဟု ခြဲျခား၍
ဆရာဝန္ သို႔ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ ျပသပါ။ ဆရာဝန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ မည္သည့္ေဆးကိုမွ စတင္သံုးစြဲျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ေဆးပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားမလုပ္ရ။

အစားအစာ သို႔မဟုတ္ အရက္သည္ Bosentan ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳနိုင္ပါသလား။

Bosentan သည္ အရက္ သို႔မဟုတ္ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ေဆး၏လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ ေဆးစတင္မေသာက္မီ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

Bosentan ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး
အေျခအေန ေတြကဘာလဲ။

 Bosentan သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး
အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား
အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေဆးညႊန္း

ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာ ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားမထိုးႏိုင္ပါ။ Bosentan ကို စတင္မသံုးစြဲမီ ဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ႏွင့္ အျမဲ ျပသရန္လိုအပ္သည္။

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ Bosentan ၏ ေဆးပမာဏ မည္မွ်နည္း။

အဆုတ္တြင္း ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း အတြက္ လူၾကီးေသာက္ရန္ေဆးညႊနး္

ကနဦး ၆၂.၅ မီလီဂရမ္ တေန႔ ၂ၾကိမ္ ႏွင့္ ၄ပတ္ဆက္တိုက္ ေသာက္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၁၂၅ မီလီဂရမ္ တေန႔၂ၾကိမ္ ေန႔စဥ္ေသာက္ရမည္။

မွတ္ခ်က္

တေန႔လွ်င္ ၁၂၅ မီလီဂရမ္ ေက်ာ္၍ေသာက္ျခင္းသည္ ေဆး၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
ပိုမေကာင္းနိုင္ေသာ္လဲ အသည္းပ်က္စီးေစနိုင္သည္။

ေဆးညႊန္း – အဆုတ္တြင္းေသြးဖိအားမ်ားျခင္းအတြက္ ေရာဂါသက္သာေစရန္ႏွင့္
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Bosentan ၏ ေဆးပမာဏဘယ္ေလာက္လဲ

အဆုတ္တြင္း ေသြးဖိအားမ်ားျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ ကေလးေဆးညႊန္း

အသက္ ၃ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ထိ

ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္

၄ကီလို မွ ၈ ကီလို ျဖစ္ပါက ၁၆မီလီဂရမ္ တေန႔ ၂ၾကိမ္

၈ကီလို မွ ၁၆ ကီလို ျဖစ္ပါက ၄၈မီလီဂရမ္ တေန႔ ၂ၾကိမ္

၁၆ကီလို မွ ၂၄ ကီလို ျဖစ္ပါက ၆၄မီလီဂရမ္ တေန႔ ၂ၾကိမ္

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အထက္

အေလးခ်ိန္ ၄၀ ကီလိုေအာက္ ၆၂.၅ မီလီဂရမ္ တေန႔ႏွစ္ၾကိမ္

အေလးခ်ိန္ ၄၀ ဂရမ္ေက်ာ္ပါက ၆၂.၅ မီလီဂရမ္ တေန႔ ၂ ၾကိမ္
၄ပတ္ဆက္တိုက္ ေပးျပီးေနာက္ ၁၂၅ မီလီဂရမ္ တေန႔ ၂ၾကိမ္ ေသာက္နိုင္သည္။

ေဆးညႊန္း – အသက္ ၃ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ျပီး ေမြးရာပါအဆုတ္တြင္း
ေသြးဖိအားမ်ားျခင္းေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးစီးဆင္းမႈ တြန္းကန္အားမ်ားျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမလုပ္နုိင္ျခင္း တို႔အတြက္ ေသာက္သံုးနိုင္သည္။

အသည္းေရာဂါေၾကာင့္ ေဆးအတိုးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ျခင္း

အသည္းအနည္းငယ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မမွန္ျခင္း- ထိုအတြက္ ေဆးအတိုးအေလွ်ာ့
လုပ္ရန္မလုိေပ။

အသည္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မမွန္မႈ ျပင္းထန္ပါက သို႔ အသည္းေရာင္ဓာတ္
၃ဆ ထက္ပိုမိုျမင့္ေနပါက Bosentan ကို မသံုးနိုင္ပါ။

ေဆးညႊန္းခ်ိန္ညွိျခင္း

အသည္းေရာင္ဓာတ္ျမင့္ေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အသည္းအဆိပ္သင့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ
မူးေဝ၊ ပ်ိဳ႕အန္၊ အဖ်ားတက္၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ အသားဝါ၊ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ျခင္း သို႔ ေသြးတြင္း အသားဝါဓာတ္ ၂ဆထက္ တက္ျခင္းျဖစ္ပါက ေဆးကိုရပ္ပါ။

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ထက္ လူနာမ်ားႏွင္႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၄၀ ကီလိုဂရမ္အထက္လူနာမ်ားတြင္ AST/ALT အခ်ုိဳး ပံုမွန္ထက္ ၃ဆမ်ားျပီး ၅ဆေအာက္ နည္းပါက အျခား အမိုင္နုိထရန္ဖားေရ႕စ္ ပမာဏစစ္ျပီး အေျဖရွာပါ ထုိ႔ေနာက္ ေဆးကို ၆၂.၅ မီလီဂရမ္ကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး အမိုင္နိုထရန္စဖားေရ႕စ္
ပမာဏကို ၂ပတ္၁ခါ ခ်ိန္ညွိပါ။
အမိုင္နိုထရန္စဖားေရ႕စ္ ပမာဏ ေလ်ာ့က်သြားပါက ေဆးကိုျပန္လည္သံုးစြဲနိုင္၍ ၃ရက္အတြင္း ေနာက္တၾကိမ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။

AST/ALTအခ်ိဳး ၅ဆေက်ာ္ျပီး ၈ဆေအာက္နည္းပါက ေဆးကို အမိုင္နို
ထရန္စဖားေရ႕စ္ပမာဏကို စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ေဆးကို ရပ္ဆိုင္းျပီး အမိုင္နိုထရန္စဖားေရ႕စ္ ပမာဏကို ၂ပတ္၁ခါ ခ်ိန္ညွိပါ။ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္မွ ေဆးကို ၆၂.၅ မီလီဂရမ္မွ စတင္၍ တေန႔၂ၾကိမ္ ျပန္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ၃ရက္အတြင္း ေနာက္တၾကိမ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။
AST/ALTအခ်ိဳး ၈ဆေက်ာ္ပါက
ကုသမႈကို ရပ္ဆုိင္း၍ အေတြ႕အၾကံဳမရွိပဲ ေဆးကို ျပန္လည္မေပးသင့္ေပ။

ကေလးလူနာမ်ားတြင္

AST/ALTအခ်ိဳး ပံုမွန္ထက္ ၃ဆမ်ားျပီး ၅ဆေအာက္ နည္းပါကအမိုင္နုိထရန္ဖားေရ႕စ္
ပမာဏစစ္ျပီး အေျဖရွာပါ။ ထုိ႔ေနာက္ေဆးရပ္၍ အမိုင္နုိထရန္စဖားေရ႕စ္ ျပန္လည္က်မွ ေဆးကို ျပန္လည္ေပးပါ။ေဆးကိုျပန္လည္သံုးစြဲနိုင္၍ ၃ရက္အတြင္း ေနာက္တၾကိမ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။

AST/ALTအခ်ိဳး ၅ဆေက်ာ္ျပီး ၈ဆေအာက္နည္းပါက ေဆးကို အမိုင္နို
ထရန္စဖားေရ႕စ္ပမာဏကို စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ေဆးကို ရပ္ဆိုင္းပါအမိုင္နိုထရန္စဖားေရ႕စ္ ပမာဏကို
၂ပတ္၁ခါ ခ်ိန္ညွိပါ။ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္မွ ေဆးကို ေလ်ာ့ခ်၍ တေန႔၂ၾကိမ္ ျပန္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္
၃ရက္အတြင္း ေနာက္တၾကိမ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။

AST/ALTအခ်ိဳး ၈ဆေက်ာ္ပါက ကုသမႈကို ရပ္ဆုိင္း၍ အေတြ႕အၾကံဳမရွိပဲ
ေဆးကို ျပန္လည္မေပးသင့္ေပ။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၄၀ ကီလိုေအာက္ျဖစ္ျပီး အသက္ ၁၂ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ပါက

တေန႔လွ်င္ ၆၂.၅ မီလီဂရမ္ တေန႔၂ၾကိမ္ ေဆးအာနိသင္ ေပၚမူတည္၍
အသက္ ၁၂ႏွစ္မွ ၁၈ႏွစ္ထိ လူနာမ်ားတြင္ ေပးနိုင္သည္။ Bosentan ကို
Ritonavir ေဆးကို ၁၀ရက္ေပးထားေသာ လူနာမ်ားတြင္ ေဆးကို
၆၂.၅ မီလီဂရမ္မွ စတင္၍ ကုိယ္ခံအားေပၚမူတည္၍ တေန႔လွ်င္ ၁ ၾကိမ္မွ ၂ ၾကိမ္ ေပးနိုင္သည္။ Bosentan ေဆးေပးထားေသာ လူနာမ်ားတြင္
Ritonavir ကိုေပးမည္ဆိုပါက Bosentan ကုိ ေဆးရပ္ျပီး အနညး္ဆံုး ၃၆နာရီ ၾကာမွ ritonavir ကိုေပးရမည္၊
Ritonavir
ေဆးေပးျပီး ၁၀ ရက္ အၾကာမွ Bosentan ကုိ ၆၂.၅ မီလီဂရမ္ တေန႔တၾကိမ္ ကိုယ္ခံအားေပၚမူတည္၍
ေပးနုိင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္မရွိမွသာ ေဆးကိုစတင္ေပးပါ။ေဆးေသာက္စဥ္
လစဥ္ ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။

ေဆးကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း- ေဆးရုတ္တရက္ ရပ္ျခင္းေၾကာင္႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆးကို တျဖည္းျဖည္းသာ ျဖတ္ရမည္။

 

Bosentan ကို ဘယ္လိုရနုိင္မလဲ။

Bosentan ကိုိ ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

  • ေဆးျပား

အေရးေပၚ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရန္ေမ့သြားလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဆးတခြက္မေသာက္မိလွ်င္ သတိရရျခင္းေသာက္ပါ။ ေနာက္ ၁ခြက္ေသာက္ခ်ိန္နီးေနလွ်င္ ေက်ာ္သြားေသာ ေဆးကို မေသာက္ေတာ့ပဲ ပံုမွန္ေသာက္္ခ်ိန္ေဆးကိုသာ ေသာက္ပါ။ ေဆး ၂ခြက္ တျပိဳင္တည္း
မေသာက္ပါႏွင့္၊

  Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊
ေရာဂါရွာေဖြ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 28, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 18, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။