Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Bisacodyl (Dulcolax®) ဟာ diphenylmethane derivative ေဆးအမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။

 • ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ခြဲစိတ္မွဳမျပဳမီႏွင္႔ ျပဳျပီးခ်ိန္တြင္ အူမၾကီးသန္႔ရွင္းျခင္း
 • အူမၾကီး ဓာတ္မွန္ရုိက္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း

Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ေသာက္ေဆးအတြက္

 • ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားထားသည္႔ အခ်ိန္အတိုင္း၊ ပမာဏအတိုင္း ပါးစပ္မွ ေသာက္ပါ။
 • ေဆးမေသာက္မီ အညႊန္းစာကုိေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

bisacodyl ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ bisacodyl ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။  ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

bisacodyl ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

 • အျခားေဆး၀ါးမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ ဆုိးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံေစရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ အရာမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ားႏွင္႔ ဓာတ္မတည္႔မွဳရွိလွ်င္
 • ကေလးငယ္ေသာက္မည္ဆုိလွ်င္
 • သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား ေသာက္မည္ဆုိလွ်င္
 • bisacodyl ႏွင္႔တြဲေသာက္လွ်င္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္၊ ေဆး၀ါးမ်ားေသာက္သုံးေနလွ်င္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

bisacodyl ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ Bisacodyl ေဆးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ B ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • A=ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • B=ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
 • C=ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
 • D= ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။
 • X=ေသာက္သံုး၍မရပါ (လံုး၀မတည့္ပါ)။
 • N=အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရမႈရွိမရွိကို မသိရေသးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျမဲလုပ္ပါ။)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ Bisacodyl တြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္ အမ်ားစုမွာ မျဖစ္ပြားတတ္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲကုသျခင္းမ်ား မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးေသာက္ျပီး ျပသနာ တစုံတရာရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေအာက္ပါျပသနာမ်ား ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

 • ၀မ္းဗိုက္အတြင္း မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ပ်ဳိ႔ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင္႔ျခင္း၊ ဗိုက္အတြင္း ဆုပ္ဆြဲသလုိေအာင္႔ျခင္း၊ ကုသရန္ေပးသည္႔ ေဆးပမာဏႏွင္႔ပင္ သတိလစ္တတ္ျခင္း
 • ၀မ္းပ်က္ျခင္း၊ အစာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ကသိကေအာင္႔ျဖစ္ျခင္း၊ အရည္ႏွင္႔ ဓာတ္ဆားမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
 • အစာအိမ္ေအာင္႔ျခင္း၊ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေဆးျပား၏ အေပၚလႊာပ်က္စီးေသာအခါ ပ်ဳိ႔အန္တတ္ျခင္း
 • အူမၾကီးနံရံအေျမွးကုိ ပူေလာင္ေစျပီး စအုိ၀ အနည္းငယ္ေရာင္ရမ္းျခင္း
 • အသည္းအဆိပ္သင္႔ျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

bisacodyl သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သုိ႔ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေအာက္ပါေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။

 • Albuterol
 • Aspirin
 • Docusate
 • Omeprazole
 • Tylenol
 • H2 receptor antagonist cimetidine
 • Famotidine
 • Nizatidine၊ ranitidine
 • Potassium-sparing diuretics (ပိုတက္ဆီယမ္ဆံုးရႈံးမႈကို မျဖစ္ေစေသာ ဆီးေဆးမ်ား)
 • Potassium ျဖည္႔စြက္အားေဆးမ်ား

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

bisacodyl အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

bisacodyl သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနၽႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 • ၀မ္းဗိုက္ခြဲစိတ္မွဳ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း
 • အူအတက္ေရာင္ျခင္း
 • အူမၾကီးေသြးယုိျခင္း
 • အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

bisacodyl ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ေအာက္ပါ ပမာဏမ်ားဟာ ေထာက္ခံမွဳျပဳထားသည္႔ ေဆးပမာဏျဖစ္သည္။

၀မ္းခ်ဳပ္သည္႔အတြက္

 • ေသာက္ေဆး ေဆးျပား ၁ျပားမွ ၂ျပား (၅-၁၀ မီလီဂရမ္) ညေနပိုင္းေသာက္ရန္။
 • ၁၀ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၁ျပား နံနက္ပိုင္းတြင္ စအုိတြင္းထည္႔သြင္းရန္။ အမ်ားဆုံး ၅မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၃ျပားမွ ၄ျပား

၀မ္းခ်ဴရန္အတြက္

 • ၅ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၂ျပား ညေနပိုင္းႏွင့္ ၁၀ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၁ျပား နံႏက္ပိုင္း စအုိတြင္း ထည္႔သြင္းရန္။

အူမလမ္းေၾကာင္း ဓာတ္မွန္ရုိက္ရန္

 • ၅ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၂ျပား ညစဥ္ ၂ညဆက္တိုက္ (မရုိက္ကူးမီ)

ကေလးေတြအတြက္ Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးစြဲႏိုင္သည္။

၀မ္းခ်ဳပ္သည္႔အတြက္

 • ၁၀ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား။ ေသာက္ေဆး ေဆးျပား ၁ျပားမွ ၂ျပား (၅-၁၀ မီလီဂရမ္) ညေနပိုင္းေသာက္ရန္။ (သုိ႔) ေဆးျပား ၁ျပား နံနက္ပိုင္းတြင္ စအုိတြင္းထည္႔သြင္းရန္။ အမ်ားဆုံး ၅မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၃ျပားမွ ၄ျပား
 • ၁၀ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား။ ေသာက္ေဆး ေဆးျပား ၁ျပား (၅ မီလီဂရမ္) ညေနပိုင္းေသာက္ရန္။ (သုိ႔) ေဆးျပား ၁ျပား နံနက္ပိုင္းတြင္ စအုိတြင္းထည္႔သြင္းရန္။
 • ၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား။ ေသာက္ေဆး မေသာက္ရပါ။ စအုိတြင္းထည္႔သြင္းရန္ ဆရာ၀န္ညႊန္မွသာ လုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။

၀မ္းခ်ဴရန္အတြက္

 • ၁၀ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား။ ေသာက္ေဆး ေဆးျပား ၂ျပား (၅ မီလီဂရမ္) ညေနပိုင္းေသာက္ရန္။ (သုိ႔) ၁၀ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၁ျပား နံနက္ပိုင္းတြင္ စအုိတြင္းထည္႔သြင္းရန္။
 • ၁၀ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား။ ေသာက္ေဆး ေဆးျပား ၁ျပား (၅ မီလီဂရမ္) ညေနပိုင္းေသာက္ရန္။ (သုိ႔) ေဆးျပား ၁ျပား နံနက္ပိုင္းတြင္ စအုိတြင္းထည္႔သြင္းရန္။

အူမလမ္းေၾကာင္း ဓာတ္မွန္ရုိက္ရန္

 • ၁၀ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား။ ၅ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၂ျပား ညစဥ္ ၂ညဆက္တိုက္ (မရုိက္ကူးမီ)
 • ၁၀ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား။ ၅ မီလီဂရမ္ ေဆးျပား ၁ျပား ညစဥ္ ၂ညဆက္တိုက္ (မရုိက္ကူးမီ)

Bisacodyl (ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

bisacodyl ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးျပား။ ၅ မီလီဂရမ္
 • စအုိေဆးေတာင္႔။ ၅ မီလီဂရမ္၊ ၁၀ မီလီဂရမ္
 • ေဆးရည္။ ၃၀ မီလီလီတာတြင္ ၁၀ မီလီဂရမ္ႏွဳန္း

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

bisacodyl ေဆးကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။