Arduan (အာဒူရမ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Arduan (အာဒူရမ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Arduan (အာဒူရမ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

  Arduan® ကို ေလျပြန္အတြင္း ပိုက္ျပြန္ထိုးသြင္းျခင္းႏွင့္ ႂကြက္သား ေျဖေလ်ာ့မႈ မိနစ္ ၂၀-၃၀ လိုအပ္ေသာ ခဲြစိတ္မႈ အတြင္း ေမ့ေဆးေပးရာတြင္ ႂကြက္သားမ်ား ေျဖေလ်ာ့ရန္ အသံုးျပဳသည္။

Arduan (အာဒူရမ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

  ေဆးကို ထိုးေဆးအေနျဖင့္သာ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ႂကြက္သားမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေဆးမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ အရည္အေသြးျပည့္ ဆရာဝန္၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္သာ ထိုးပါ။

Arduan (အာဒူရမ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Arduan® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Arduan® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။

Arduan® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Arduan® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Arduan (အာဒူရမ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ဤေဆး မသံုးမီ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သိထားသင့္ သည္။

 • ေဆးကို အသက္ရွဴ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚ အသက္ရွဴျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အထူးကု ဆရာဝန္မ်ား ရိွသည့္ အထူးကုေဆးရံုတြင္ သာ အသံုးျပဳသင့္သည္။
 • ခဲြစိတ္မႈ အတြင္းႏွင့္ ခဲြစိတ္ျပီးခါစ လံုေလာက္ေသာ ခံႏိုင္ရည္အား ျပန္မရခင္အတြင္း အေရးပါေသာ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂရုျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
 • ေဆးအခ်ိဳးအစားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေမ့ေဆး၏ နည္းလမ္း၊ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သက္ ေရာက္မႈ၊ ေမ့ေဆး အတြင္း သို႔မဟုတ္ ေမ့ေဆး မတိုင္မီ ေပးျခင္း၊ လူနာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေဆးအေပၚ တံု႔ျပန္မႈ အေျခအေန တို႔ကို စဥ္းစားသင့္သည္။
 • ႂကြက္သား ေျဖေလ်ာ့မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ေဆး ပမာဏသည္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာအား သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။ အမ်ားစုတြင္ ႏွလံုးခုန္ ေႏွးျခင္းကို မျဖစ္ေစပါ။
 • ဆရာဝန္ျပသမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆး မေသာက္မီ ေဆးအခ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကို ဦးစြာ ဂရုစိုက္စဥ္းစားသင့္သည္။
 • ေဆးလြန္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္မႈကို ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ peripheral nerve stimulator ကိုသံုးပါ။
 • ႂကြက္သားႏွင့္အာရံုေၾကာ သယ္ပို႔မႈေရာဂါမ်ား၊ အဝလြန္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ျခင္း၊ အသည္း ႏွင့္ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈရိွေသာ လူနာမ်ား၊ myocardial indicate polio ျဖစ္ဖူးသူမ်ားတြင္ ေဆးကို ပမာဏ အနည္းငယ္သာ ေပးသင့္သည္။
 • အသည္းလုပ္ငန္း ပံုမွန္မရိွသူမ်ားတြင္ Arduan ကို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးထက္ ေကာင္းက်ိဳး ပိုရႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ေပးသင့္သည္။ ဤေဆးကို ေဆးစြမ္းျပႏိုင္ေသာ အနည္းဆံုးပမာဏျဖင့္သာ ေပးသင့္သည္။
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း ႏွင့္ အဝလြန္ျခင္းသည္ Arduan® ၏ၾကာခ်ိန္ကို ျမင့္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆး ပမာဏကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပၚမူတည္ျပီး သံုးသင့္သည္။
 • ႂကြက္သား ေျဖေလ်ာ့ေဆးမ်ားကို ဓာတ္ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈရိွသူမ်ားတြင္ Cross-hypersensitivity ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အထူးဂရု ျပဳ၍ သံုးပါ။
 • စက္ကိရိယာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Arduan (အာဒူရမ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ ဤေဆး သံုးျခင္းသည္ ေဘးကင္းသလား ေသခ်ာ မသိရိွပါ။ ဤေဆး မေသာက္မီ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ အျမဲ တိုင္ပင္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Arduan (အာဒူရမ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

ဤေဆး အသံုးျပဳစဥ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕မွာ

 • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
 • ႂကြက္သားမ်ား အားနည္းျခင္း
 • Gipnoe
 • အသက္ရွဴရပ္ျခင္း
 • အဆုတ္ပ်က္စီးျခင္း
 • အသက္ရွဴမႈ က်ဆင္းျခင္း
 • ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈေၾကာင့္ လည္မ်ိဳ ပိတ္ဆို႔ ျခင္း
 • ႏွလံုးႂကြက္သား ေသြးမရျခင္း ( ႏွလံုးႂကြက္သား မပုပ္မီ) ႏွင့္ ဦးေႏွာက္
 • ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း
 • ေသြးလႊတ္ခန္း ခုန္သံျမန္ျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္သံ ေႏွးျခင္း
 • ေသြးေပါင္က်ျခင္း
 • ေသြးခဲပိတ္ျခင္း
 • PTT ႏွင့္ prothrombin time က်ျခင္း
 • ေသြးတြင္း creatinine မ်ားျခင္း
 • Anurija
 • ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္နည္းျခင္း
 • ေသြးတြင္း ပိုတက္စီယမ္မ်ားျခင္း
 • အေရျပား အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း
 • ကိုယ္ခံအားတုန္႔ျပန္မႈ ျမင့္ျခင္း
 • Angioedema

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား လည္း ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Arduan (အာဒူရမ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Arduan® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ-

 • Acetylcholinesterase inhibitors
 • ရူသြင္းရေသာ ေမ့ေဆး
 • ႂကြက္သား ေျဖေလ်ာ့ေဆး nedepolyariziruyuschie
 • ပဋိဇီဝေဆးႏွင့္ ဓာတုကုထံုးေဆးမ်ား
 • ဆီးေဆးမ်ား
 • Alpha- and beta-blockers
 • Tiaminom
 • MAO inhibitors
 • Guanidine
 • Protamine
 • Phenytoin
 • Blockers of slow calcium channels
 • Magnesium salts
 • Lidocaine
 • Corticosteroids
 • Neostigmine
 • Pyridostigmine
 • Azathioprine
 • Teofillina
 • Epinephrine
 • Potassium chloride
 • Sodium chloride

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Arduan (အာဒူရမ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Arduan® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Arduan (အာဒူရမ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Arduan® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Arduan (အာဒူရမ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ျပြန္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ခဲြစိတ္မႈအတြက္ အစပ်ိဳး ေဆးပမာဏမွာ 80-100 ug/kg body weight ျဖစ္သည္။ ျပြန္သြင္းရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန ၁၅၀-၁၈၀ စကၠန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အာရံုေၾကာႏွင့္ ႂကြက္သား ပိတ္ဆို႔မႈ ၾကာခ်ိန္မွာ ၆၀-၉၀ မိနစ္ျဖစ္သည္။

Succinylcholine ျပြန္သြင္းျပီးေနာက္ ခဲြစိတ္မႈအတြင္း ႂကြက္သားေျဖေလ်ာ့ေစရန္ အစပ်ိဳး ေဆးပမာဏမွာ 50 ug/kg of body weight ျဖစ္ျပီး ၃၀-၄၀ မိနစ္ ေထာက္ပံ့ေပး သည္။ ဆက္လက္ထိန္းေသာ ေဆးပမာဏမွာ 10-20ug/kg ျဖစ္ျပီး ၃၀-၄၀ မိနစ္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းတြင္ ေဆးပမာဏကို CC ႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္သင့္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Arduan (အာဒူရမ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

၃လအရြယ္ ၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏ ကို 40ug/kg body weight ျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္။ ( ႂကြက္သား ေျဖေလ်ာ့ျခင္းကို ၁၀-၄၄ မိနစ္ၾကာ ေထာက္ပံ့ ေပးသည္)

အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ကေလးမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏ သည္ 57 mg/kg ျဖစ္သည္။ ( ႂကြက္သားေျဖေလ်ာ့ျခင္း ကို ၁၈-၅၂ မိနစ္ၾကာ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

Arduan (အာဒူရမ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Arduan® ကို ေအာက္ပါ ပံုစံ၊ ျပင္းအား မ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါ သည္။

 • ထိုးေဆး။ Pipecuronium Bromide ၁၀ မီလီဂရမ္
 • ထိုးေဆး။ Pipecuronium Bromide ၄ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးလြန္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားမွာ ႂကြက္သားမ်ား အခ်ိန္ၾကာစြာ အေၾကာေသျခင္း၊ အသက္ရွဴရပ္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ သိသာစြာ က်ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 19, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 19, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။