Adenosine Triphosphate (ဆုိတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

Generic Name: Adenosine Triphosphate Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Adenosine Triphosphate  ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

adenosine triphosphate ကို ကာယစြမ္းအား ျမင္႔တက္ရန္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။

ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာမွတဆင္႔ ေပးသြင္းေလ႔ရွိသည္။

 • ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း
 • အဂၤါမ်ဳိးစုံပ်က္စီးျခင္း
 • အဆုတ္ေသြးလည္ပတ္မွဳစနစ္တြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင္႔တက္ျခင္း
 • Cystic fibrosis ေခၚမ်ဳိးဗီဇေရာဂါတမ်ဳိး
 • အဆုတ္ကင္ဆာ
 • ကင္ဆာေၾကာင္႔ ကုိယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း
 • ခြဲစိတ္ကုသ၍ နာက်င္ျခင္း၊ အာရုံေၾကာနာက်င္ျခင္း
 • အဆုတ္ေသြးတုိးျခင္း
 • ႏွလုံးခုန္ပုံမမွန္ျခင္းမ်ား
 • ေမ႔ေဆးေပးစဥ္၊ ခြဲစိတ္ကုသစဥ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္

Adenosine Triphosphate  ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

ထုိးေဆးအတြက္

 • ဆရာ၀န္တြက္ခ်က္ေပးသည္႔ ပမာဏအတိုင္း လက္ခံပါ။
 • ေဆးမထုိးမီ အညႊန္းစာကုိေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေသာက္ေဆးအတြက္

 • ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားထားသည္႔ အခ်ိန္အတိုင္း၊ ပမာဏအတိုင္း ေသာက္ပါ။
 • ေဆးမေသာက္မီ အညႊန္းစာကုိေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
 • အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Adenosine Triphosphate (ဆုိတာဘာလဲ) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Adenosine triphosphate ကို တိုက္ရိုက္ေနေရာင္ျခည္ မထိေတြ႔ရန္၊ မစိုစြတ္မႈမရွိေစရန္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးအာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း၊ ေဆးအေနအထား ပ်က္ယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေရခဲေအာင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ Adenosine triphosphate ေဆးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီကြဲျပားမႈေပၚမူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းသည္႔ ပံုစံကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏုိင္ပါသည္။  ေဆးဘူးအခြံတြင္ ပါသည့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးကို အျမဲလုပ္ပါ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင္႔ ေ၀းရာတြင္ထားပါ။)

Adenosine triphosphate ကို အိမ္သာတြင္း ပစ္ခ်ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ ေဆးခ်ျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားအား စနစ္တက် မည္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Adenosine Triphosphate  အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

 • ဓာတ္မတည္႔မွဳရွိလွ်င္
 • ကေလးငယ္ေသာက္မည္ဆုိလွ်င္
 • သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား ေသာက္မည္ဆုိလွ်င္
 • adenosine triphosphate ႏွင္႔တြဲေသာက္လွ်င္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္၊ ေဆး၀ါးမ်ားေသာက္သုံးေနလွ်င္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Adenosine Triphosphate  ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

adenosine triphosphate ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးႏုိ႔တုိက္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ေဆးမေသာက္သံုးမီတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Adenosine Triphosphate  ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ adenosine triphosphate တြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္ အမ်ားစုမွာ မျဖစ္ပြားတတ္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲကုသျခင္းမ်ား မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးေသာက္ျပီး ျပသနာတစ္စုံတရာရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေအာက္ပါျပႆနာမ်ား ၾကဳံေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

 • အသက္ရွဴျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည္႔ ျပသနာမ်ားႏွင္႔ ရင္ဘတ္ေအာင္႔ျခင္း
 • ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း
 • ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ျခင္း
 • ပ်ဳိ႔အန္ျခင္း
 • ေခၽြးထြက္ျခင္း
 • အေရျပားမ်ား နီရဲျခင္း
 • မူးေမ႔ျခင္း
 • အိပ္စက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
 • ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း
 • စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း
 • ေသြးႏွင္႔ဆီးတြင္ ယူရစ္အက္ဆစ္မ်ားျခင္း

ယခုေဖာ္ျပပါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Adenosine Triphosphate  နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Adenosine triphosphate သည္ သင္ယခု ေသာက္သံုးေနသည္႔ တျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ သင္လက္ရွိေသာက္သံုးေနသည္႔ ေဆး၀ါးအားလံုး စာရင္း လုပ္ထားျပီး (စာရင္းလုပ္ရာတြင္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတာေသာ၊ မညႊန္ၾကားဘဲ ေသာက္သံုးေနေသာ၊ သဘာ၀ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္) ဆရာ၀န္ သို႕ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူကို အျမဲေျပာျပပါ။ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆရာ၀န္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။) ေအာက္ပါေဆးမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမွဳ ရွိတတ္ပါသည္။

 • Dipyridamole (Persantine®)
 • Carbamazepine (Tegretol®)
 • Methylxanthines ေဆးမ်ား (aminophylline, caffeine ႏွင္႔ theophylline အပါအ၀င္)
 • ေဂါက္ေရာဂါကုေသာေဆးမ်ား

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Adenosine Triphosphate  နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

Adenosine triphosphate သည္ အစားအေသာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသစာႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ အစားအေသာက္၊ အရက္ေသစာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိမရွိ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Adenosine Triphosphate  နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

Adenosine triphosphate သည္ သင္႔က်န္းမာေရး အေျခအေနၽႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ေဆး၀ါးမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပံုစံႏွင္႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 • ေဂါက္ေရာဂါ
 • ႏွလုံးထိခိုက္ျခင္း

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Adenosine Triphosphate ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

Adenosine Triphosphate ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ေအာက္ပါ ပမာဏမ်ားဟာ ေထာက္ခံမွဳျပဳထားသည္႔ ေဆးပမာဏျဖစ္သည္။

 • ေသာက္ေဆးအတြက္ တၾကိမ္ေသာက္ ေဆးျပား ၂ျပားမွ ၃ျပား (၄၀-၆၀ မီလီဂရမ္) ႏွင္႔ တေန႔သုံးၾကိမ္။ ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္၍ အတုိးအေလ်ာ႔ရွိႏိုင္သည္။
 • ထုိးေဆးအတြက္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး ညႊန္ၾကားသည္႔ပမာဏအတိုင္း လိုက္နာပါ။

ကေလးေတြအတြက္ Adenosine Triphosphate ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာမ်ားတြင္ မည္သည္႔ အခ်ိဳးအစားေပးရမည္ဆိုသည္ကုိ အတည္မျပဳရေသးပါ။ သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရမႈရွိခ်င္မွရွိႏုိင္ပါမည္။ မည္သည္႔ေဆး၀ါးမဆို အသံုးမျပဳရေသးမီ စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားကို အျပည့္အ၀နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Adenosine Triphosphate  ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

Adenosine triphosphate ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 • ေဆးရည္၊ မ်က္စဥ္း။ Adenosine Triphosphate ၀.၂%။
 • ထုိးေဆး။ Adenosine Triphosphate ၀.၂%။
 • ေဆးျပား။ ၂၀ မီလီဂရမ္

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေနသို႔မဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အေရးေပၚေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Adenosine triphosphate ေဆးကို ေသာက္သံုးဖို႔ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ (ေမ့ခဲ့ပါက) သတိရသည္႔အခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆံုး ေသာက္သံုးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးရမည္႔အခ်ိန္ႏွင္႔ နီးကပ္ေနျပီဆိုလွ်င္ လြတ္သြားသည္႔အၾကိမ္ကို ေက်ာ္၍ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္သာ ေသာက္သုံးပါ။ ေဆးပမာဏကို ႏွစ္ဆတိုးေသာက္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင္႔။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 14, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ