ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။

Hello Health Group ကို စိတ်ဝင်တစားရှိခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုပါက အောက်ပါဖော်ပြထားသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို အသုံးပြုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

အထွေထွေ

[email protected]

ကြော်ငြာကိစ္စများ

[email protected] သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် 095196764 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ကိစ္စရပ်များ

[email protected]

မီဒီယာမှ သိရှိလိုသည်များ

[email protected]