ထူဆန္းေသာအိပ္မက္မ်ား (ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မက္ေသာ ဂေယာက္ဂရက္အိပ္မက္မ်ား)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကိုယ္၀န္သည္တစ္ဦးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တျခားစိတ္ပူစရာမ်ားႏွင့္မတူေသာ အိပ္မက္ဆိုသည္မ်ားမွာ စကား၀ိုင္းတြင္ ေျပာျပရန္လည္း ရူးသလိုလိုေပါသလိုလိုဟု သင္ထင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မက္တိုင္း စိတ္ပူပန္ကေတာ့ ေလ်ာ့မသြား။ သင္ထိုကဲ့သိုျဖစ္ေနပါက သင္တစ္ဦးတည္းမဟုတ္တာမို႔ ဦးေႏွာက္ေျခာက္မေနပါႏွင့္။

ထူးဆန္သည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အိပ္မက္မ်ားအေၾကာင္း သင္သိထားသင့္သည္မ်ား ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ဘာေၾကာင့္ အဲ့ဒီအိပ္မက္ေတြ မက္ေနရသလဲ။

ပံုမွန္အိပ္စက္မႈစက္၀ိုင္းတစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးသည္ မ်က္လံုးလ်င္စြာလႈပ္ရွားသည့္အဆင့္ (REM) ကို ႏွစ္ႀကိမ္ခံစားရႏိုင္သည္။ တစ္ႀကိမ္သည္ သာမာန္အိပ္ေပ်ာ္သည္မွ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္သည္သို႔ ေျပာင္းသြားစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏုိးထလာခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကိုယ္၀န္သည္မွာမူ ညအိပ္စက္ရာ၌ ၾကြက္တတ္တာမ်ိဳး၊ ဆီးခဏခဏသြားခ်င္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ဆာတတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင္း အိပ္စက္မရပဲ REM အဆင့္ကို ခဏခဏ ႀကံဳရႏိုင္ပါသည္။ REM အဆင့္သည္ ဦးေႏွာက္တက္ၾကြသည့္အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အိပ္မက္မ်ားလည္း ခဏခဏမက္တတ္ပါသည္။ ထိုအဆင့္ကို ခဏခဏႀကံဳရျခင္းျဖင့္ အိပ္မက္မ်ားကို မွတ္မိေနတတ္ၿပီး တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသလို ခံစားရႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ကိုယ္၀န္သည္ မိခင္၏စိတ္ခံစားမႈမ်ား စိတ္အေျခအေနမ်ားသည္ မွန္တစ္ခ်က္ကဲ့သို႔ မသိစိတ္တြင္သြားထင္ေနၿပီး သင္မက္ေနသည့္အိပ္မက္သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ စိုးရိမ္မႈ၊ သံသယႏွင့္ စိတ္ပူသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းတစ္မ်ိဳးဟု ဆိုသည္။

ကေနဒါမွ du Sacré-Coeur de Montreal ေဆးရံု၏ အိပ္မက္ႏွင့္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားဆိုင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းပညာရွင္ Tore Nielsen အရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အိပ္မက္မက္ျခင္းသည္ အစားထိုးမရႏိုင္သည့္ “စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုသြင္းျခင္း” မ်ားျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ခႏၶာကိုယ္မွ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၌ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ပရိုဂ်က္စတီရုမ္း ေထာင္တက္လာေသာေၾကာင့္ သင္၏စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနအား ဆိုး၀ါးေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထူးဆန္းၿပီး ကေမာက္ကမအိပ္မက္မ်ားကို ပိုမက္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အမက္မ်ားသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္မ်ား

ရမၼက္ႏိုးၾကြေစေသာ အိပ္မက္မ်ား – ထိုအိပ္မက္မ်ားကို  ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ဒုတိယသံုးလအတြင္းေရာက္သည့္အခါ မက္တတ္ပါသည္။ သေႏၶသား ႀကီးထြားသည့္အခ်ိန္၊ က်ား မ လိင္ကြဲသည့္အခ်ိန္၊ သားအိမ္က်ံဳ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္စီတိုစင္ေဟာ္မုန္း စထုတ္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ထိုအိပ္မက္မ်ားသည္ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေျခခံေသာ စိတ္မလံုျခံဳမႈမ်ား၊ ခ်စ္တင္းေႏွာလိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းဟု ဆိုသည္။

သားေလးလား သမီးေလးလားဆိုသည့္ အိပ္မက္မ်ား – ထိုအိပ္မက္မ်ိဳးသည္ ေမြးလာမည့္ကေလး၏ လိင္အေပၚ သင့္စိတ္လႊမ္းမိုးေနျခင္းကို ျပညႊန္ပါသည္။ သင္ကေလး ဘာေလးေမြးမည္ဟု နိမိတ္ျပေနျခင္း မဟုတ္ပါ။

ကေလးသို႔ မေတာ္တဆအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မက္ျခင္း – ကေလးကို ေနရာအထားမွားေၾကာင္း ထိခိုက္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထားမိေၾကာင္း မက္ေနပါက သင္၏ မိခင္ျဖစ္ရန္အသင့္မဟုတ္ေသးဆိုသည့္စိတ္၊ အရည္အခ်င္း မမွီေသးေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည့္စိတ္ကို ျပသေနပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား အနာဂတ္တြင္ထမ္းေဆာင္ရေတာ့မည့္ တာ၀န္မ်ားကို စဥ္းစားမိတိုင္း ဖိအားမ်ားလာခ်ိန္တြင္ မက္ေလ့ရွိပါသည္။

လူမဟုတ္သည့္အရာမ်ား ေမြးဖြားေၾကာင္း အိပ္မက္မ်ား – အိပ္မက္ထဲ၌  သတၱ၀ါမ်ား ပရိေဘာဂမ်ားသာ ေမြးဖြားသည္ဟု ျမင္မက္လွ်င္ သင့္ကေလးတစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္ေတာ့မလားဆိုၿပီး ေတြးပူမေနပါႏွင့္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ထိုအိပ္မက္မ်ိဳးသည္ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ မိခင္ဘ၀အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ေနမႈကို ျပသသည့္ ေပၚျပဴလာအိပ္မက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 24, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 24, 2018

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။