ကေလးႏွင့္ ဗီတာမင္ ေအ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ားသည္ ကေလးက်န္းမာေရး ႏွင့္ ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ ဗီတာမင္ ေအ သည္ ထုိအေရးၾကီးေသာ ဗီတာမင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ၎သည္ မ်က္စိအျမင္အာရုံ ႏွင့္ အရုိးၾကီးထြားမႈအတြက္ အေရးပါျပီး ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။  ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဗီတာမင္ ေအ ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ဗီတာမင္ေအ ဆိုတာဘာလဲ။

ဗီီတာမင္ေအ ပင္မရင္းျမစ္ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ retinol ႏွင့္ beta-cartoene တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

Retinol ကို စစ္မွန္ေသာ ဗီတာမင္ေအ ဟုေခၚသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎သည္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ အသံုးျပဳဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီး ၎ကို အသား (ဥပမာ။  ။ အသည္း၊ ဥ ႏွင့္ အဆီမ်ားေသာငါး) ႏွင့္ စီရီယယ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

Beta-carotene သည္ ဗီတာမင္ ေအ အတြက္ ေရွ ႔ေျပးဓါတ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ၎ကို Retinol (သုိ႔) ဗီတာမင္ေအ အျဖစ္သို႔ ထပ္မံ ေျပာင္းဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ ၎ကို လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား (ဥပမာ မုန္လာဥ၊ ကန္စြန္းဥ၊ သရက္သီး၊ ကိုက္လန္)တုိ႔တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရသည္။

Retinol ေရာ Beta-carotene ႏွစ္ခုစလံုးကို အသည္းတြင္ သိုေလွာင္ထားျပီး ခႏၶာကိုယ္က ဗီတာမင္ေအ လုိအပ္ခ်ိန္တုိင္း ၎တုိ႔ကို အသံုးျပဳဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္။

ဗီတာမင္ ေအ ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • ဗီတာမင္ေအ ႏွင့္ မ်က္စိအျမင္အာရုံ

ဗီတာမင္ေအသည္ အဆီတြင္ေပ်ာ္၀င္ေသာ retinol၊ retinal၊ retinyl esters အပါအ၀င္ Retinoid အုပ္စု၀င္ျဖစ္သည္။ ထုိအုပ္စုသည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္၊ အျမင္အာရုံ၊ ႏွလံုး၊ အဆုတ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အျမင္အာရုံဆုိင္ရာ ဆဲလ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

ဗီတာမင္ေအသည္ Rhodopsin ၏ မရွိမျဖစ္ ျဒပ္ေပါင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ Rhodopsin ဆိုသည္မွာ မ်က္စိအာရုံခံလႊာတြင္ရွိေသာ အလင္းကို စုပ္ယူသည့္ ပရုိတင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဗီတာမင္ေအသည္ မ်က္လံုးအျပင္ အေျမွးပါး (Conjunctiva) ႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာ၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ ႔တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ မ်က္ၾကည္လႊာေျခာက္ေသာေရာဂါ ႏွင့္ အျခား ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ထုိကေလးမ်ားသည္ ကုသမႈမခံယူလွ်င္ မ်က္လံုးကန္းႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ ၾကံဳရႏိုင္သည္။ ဗီတာမင္ေအခ်ိဳ ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသြားသည္ေသာ ကေလး တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၅၀.၀၀၀ မွ ၅၀၀.၀၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။

  • ဗီတာမင္ ေအ ႏွင့္ ကိုယ္ခံအား

ဗီတာမင္ေအသည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ အားလံုး၏ အာရုံစုိက္မႈကို ရရွိေနပါသည္။ သင့္ကေလး ဗီတာမင္ ေအ ကို ျမန္ျမန္ရေလ ကိုယ္ခံအားစနစ္ႏွင့္ ေရာဂါပိုးကို တုိက္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ပိုမုိထိေရာက္ေလျဖစ္သည္။ ဗီတာမင္ေအတြင္  ဓါတ္တုိးဆန္႔က်င္ အာနိသင္ပါရွိေသာေၾကာင့္ ဆဲလ္မ်ား ဓါတ္တုိးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ဗီတာမင္ေအ သည္ ဆဲလ္ပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားနွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးျပီး အေရျပား၊ တစ္ရႈး ႏွင့္

အေျမွးပါးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္။

ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ ႔တဲ့ပါက နာမက်န္းျခင္း ႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ား (ဥပမာ။  ။ ၀က္သက္၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ)ကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ကမာၻ ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ၾကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ဗီတာမင္ေအ အားေဆး ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေပါင္းစည္အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင့္ကေလးကို ပိုလီယိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါအခ်ိဳ ႔မွ ကာကြယ္ေပးသည္။

ဗီတာမင္ေအကို ဘယ္က ရရွိသလဲ။

Retinol ၾကြယ္၀ေသာ အစားအေသာက္မ်ား။  ။ ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ ဥအႏွစ္၊ အသည္း၊ ေထာပတ္၊ အဆီမ်ားေသာ ခရင္မ္၊ Cheddar ဒိန္ခဲ၊ ႏို႔ ။

Beta-carotene ၾကြယ္၀ေသာ အစားအေသာက္မ်ား။  ။ မုန္လာဥ၊ ကညႊတ္၊ ေရႊပဲသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ေရညွိ၊ သရက္သီး၊ တရုတ္ဇီးသီး ၊

ပန္းမုန္လာစိမ္း၊ သေဘၤာသီး ။

သင့္ကေလး ဗီတာမင္ေအ ဓါတ္ လြန္ကဲႏုိင္သလား။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဗီတာမင္ ေအ ကို တက္ၾကြေသာ active form ပံုစံအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းျပီး အသံုးျပဳရသည္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္သည္ အသည္းႏွင့္ ႏို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အသားရင္းျမစ္မ်ားမွ ဗီတာမင္ေအ ဓါတ္အေျမာက္အျမားရရွိတာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အကယ္၍ မုန္လာဥႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အ၀ါေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊သစ္သီး၀လံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ Carotenoids ဓါတ္လြန္ကဲလွ်င္ သင့္အသားအေရသည္ အ၀ါ-လိေမၼာ္ဖက္သို႔ သန္းသြားလိမ့္မည္။ ပံုမွန္ ညီညႊတ္မွ်တေသာ အစားအေသာက္ ကို ျပန္စားပါက ထုိအေျခအေနသည္ ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိပ္စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဗီတာမင္ေအ ဓါတ္မ်ားျခင္းသည္ ပ်ိဳ ႔အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ အျမင္ေ၀၀ါးျခင္း၊ ၾကြက္သား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း တုိ႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အသည္းနွင့္ ပင္မအာရုံေၾကာစနစ္ ျပႆနာမ်ားသည္ ေရရွည္ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။

ဗီတာမင္ေအ ဘယ္ေလာက္ပမာဏ ရရွိပါက လံုေလာက္သလဲ။

ေဆးတကၠသိုလ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အာဟာရအဖြဲ႔က ကေလးတစ္ေယာက္ တစ္ရက္ကို ေပးႏိုင္သည့္ အမ်ားဆံုးေသာ ဗီတာမင္ေအ ပမာဏကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၃ နွစ္ၾကား ကေလးမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ဗီတာမင္ေအ 2.000IU ထက္ပိုမေပးရ။ အသက္ ၄ နွစ္ မွ ၈ ႏွစ္ကေလးမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ဗီတာမင္ေအ 3.000 IU ထက္ပုိမေပးသင့္ပါ။

ဗီတာမင္ေအသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိသလုိ ေနာက္ပိုင္း ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင့္ကေလးကို ဗီတာမင္ အားေဆး မေကၽြးခင္ သင့္ဆရာ၀န္ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ကုသျခင္းသည္ ကာကြယ္ျခင္းထက္ ေကာင္းသည္ဆုိတာကို အျမဲသတိရပါ။

Hello health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 15, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။