က်န္​းမာ​ေရး
ေဆးဖက္ဝင္တဲ့ တမာ
ေဆးဖက္၀င္, ေဆး၀ါးႏွင့္ေဆးဖက္၀င္, က်န္​းမာ​ေရး
ေဆးဖက္ဝင္တဲ့ တမာ
အညာေျမမွာ အျမဲစိမ္းေနတဲ့ တမာေတြက အရိပ္တင္ရတာမဟုတ္ဘဲ ေဆးဖက္လည္းဝင္သတဲ့။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဓမၼတာလာခ်ိန္ မွန္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ဓမၼတာလာခ်ိန္ မွန္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
မိန္းကေလးေတြတိုင္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ မျဖစ္မေန ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြေနပူပူမွာ ဒါေတြေဆာင္ထားပါ
ေႏြရာသီ
ေႏြေနပူပူမွာ ဒါေတြေဆာင္ထားပါ
ေႏြေနပူပူမွာ ေနပူလြန္းလို႔ ေခၽြးေတြလည္းထြက္လို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အနာကိုခ်ဳပ္ဖို႔လိုမလဲ
ေလ့လာမည္
အေသးစားထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြအတြက္ လမ္းညႊန္
အိမ္ရွင္မေတြျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေန႔တာလံုးမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အနာကိုခ်ဳပ္ဖို႔လိုမလဲ
ေလ့လာမည္
ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အနာကိုခ်ဳပ္ဖို႔လိုမလဲ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာက အရမ္းၾကီးတဲ့အခါ ခ်ဳပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
တိရစာၦန္အကိုက္ခံရရင္ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမလဲ
ေလ့လာမည္
တိရစာၦန္အကိုက္ခံရရင္ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးမလဲ
တစ္ေန႔တာလႈပ္ရွားသြားလာရင္းထိခိုက္မိတာေတြရွိႏိုင္သလို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရနစ္သူကို အေရးေပၚေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေရနစ္သူကို အေရးေပၚေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
မိသားစုလိုက္ျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြခ်ည္းျဖစ္ျဖစ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ